Ønsker årlig befaring med veterinær

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartens

- Krav om årlig veterinærbefaring hos grisbønder vil gi bedre mulighet til å fange opp besetninger hvor dyrevelferden ikke er godt nok ivaretatt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Funnene fra Mattilsynets tilsynsprosjekt hos slaktegrisbønder i Rogaland har vakt oppsikt. I går gikk Norsvin, avls- og interesseorganisasjonen for norske svinebønder, ut og sa de ønsker obligatoriske dyrlegebesøk hos svinebønder. Dette får støtte av Bondelagets leder av flere grunner.

- En befaring med veterinær gir mulighet for å bedre driftsopplegget, det vil styrke fagmiljøet rundt bonden og ikke minst gir det bedre mulighet til å fange opp svinebesetninger hvor dyrevelferden ikke er godt nok ivaretatt, sier han.

Frekvensen på veterinærbefaringene bør vurderes, men minimum en gang i året.

- Mange svineprodusenter har jevnlig besøk av veterinær i forbindelse med blant annet vaksinasjon og kastrering, så for mange vil ikke et slikt påbud gi endring i hverdagen. Mattilsynets funn i Rogaland viser imidlertid at det er behov for strengere krav sånn at vi kan forebygge slike saker i framtiden, understreker Bartnes.

Uakseptabelt

Mattilsynet hadde  i våres mistanke om at dyrevelferden ikke var god nok og satte derfor i gang et tilsynsprosjekt med uanmeldt tilsynsbesøk hos de rundt 360 bøndene. Denne uken kom tilsynets dokumentasjonsbilder som blant annet viser overfylte grisebinger og syke griser som ikke får nødvendig tilsyn.

-Slik skal vi ikke ha det. Som bonde skal du drive etter gode dyrevelferdsprinsipper. I tillegg til pålagte veterinærbesøk må vi jobbe mer med å finne gode parametere som utløser oppfølging fra slakteriet. Aktuelle tiltak kan være trekk i slakteoppgjør og krav om økt rådgivning, sier Lars Petter Bartnes.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere