Ønsker årlig befaring med veterinær

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartens

- Krav om årlig veterinærbefaring hos grisbønder vil gi bedre mulighet til å fange opp besetninger hvor dyrevelferden ikke er godt nok ivaretatt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Funnene fra Mattilsynets tilsynsprosjekt hos slaktegrisbønder i Rogaland har vakt oppsikt. I går gikk Norsvin, avls- og interesseorganisasjonen for norske svinebønder, ut og sa de ønsker obligatoriske dyrlegebesøk hos svinebønder. Dette får støtte av Bondelagets leder av flere grunner.

- En befaring med veterinær gir mulighet for å bedre driftsopplegget, det vil styrke fagmiljøet rundt bonden og ikke minst gir det bedre mulighet til å fange opp svinebesetninger hvor dyrevelferden ikke er godt nok ivaretatt, sier han.

Frekvensen på veterinærbefaringene bør vurderes, men minimum en gang i året.

- Mange svineprodusenter har jevnlig besøk av veterinær i forbindelse med blant annet vaksinasjon og kastrering, så for mange vil ikke et slikt påbud gi endring i hverdagen. Mattilsynets funn i Rogaland viser imidlertid at det er behov for strengere krav sånn at vi kan forebygge slike saker i framtiden, understreker Bartnes.

Uakseptabelt

Mattilsynet hadde  i våres mistanke om at dyrevelferden ikke var god nok og satte derfor i gang et tilsynsprosjekt med uanmeldt tilsynsbesøk hos de rundt 360 bøndene. Denne uken kom tilsynets dokumentasjonsbilder som blant annet viser overfylte grisebinger og syke griser som ikke får nødvendig tilsyn.

-Slik skal vi ikke ha det. Som bonde skal du drive etter gode dyrevelferdsprinsipper. I tillegg til pålagte veterinærbesøk må vi jobbe mer med å finne gode parametere som utløser oppfølging fra slakteriet. Aktuelle tiltak kan være trekk i slakteoppgjør og krav om økt rådgivning, sier Lars Petter Bartnes.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere