Grunnet korona-situasjonen blir årsmøtet også i år digitalt. Det er utfordrende, men vi tror vi skal få til et godt møte sammen. Som vanlig samler årsmøtet tillitsvalgte fra hele landet. Mange av dem vil sitte på fylkeskontorene til Bondelaget landet rundt. I tillegg deltar andre fra landbruksfamilien. 

Her finner du programmet for årsmøtedagene.

Kort oppsummering av dag 1:

Møtestart kl 10.
Kl 10:20: Lars Petter Bartnes holder leders tale, deretter generaldebatt.
Kl 14: Innlegg ved Landbruks- og matminister Olaug Bollestad
Kl 16:50: Kåring av årets lokallag
Kl 18:30 - 19:20: Jubileumssending i anledning 125-årsjubileum for Norges Bondelag. Sees direkte på facebook.  

Kort oppsummering av dag 2: 

08:40 Oppsummering generaldebatt
Kl 11: Stortingsvalg 2021 
Kl 12:15: Utdeling av priser
Kl 12:35: Innkommet sak: Endring av Budsjettnemndas materiale
Kl 14: Valg av nytt styre.

HER FINNER DU VALGNEMNDAS INNSTILLING

HER FINNER DU SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTET OG FILMER MED EN PRESENTASJON AV KANDIDATENE TIL STYRET

Her kan du følge årsmøtet live