Ole Robert Reitan: Jeg vil ha norsk mat

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

-Jeg vil at det er et sterkt landbruk og masse norske råvarer. Rett og slett fordi forbrukerne vil ha norske råvarer.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke og Remasjef Ole Robert Reitan etter møtet i Landrukets Hus, foto: Ragna KronstadDet sa Remasjef Ole Robert Reitan etter et møte med Bondelagsleder Nils T. Bjørke i Landbrukets hus.

Bekymring over maktkonsentrasjon

 Både Reitan og Bjørke snakket blant annet om felles bekymring for maktkonsentrasjon i Dagligvarehandelen.

- Ingen skal ha over 50 prosent eiermakt. Jeg skal jobbe i mot avtalen mellom ICA og Norgesgruppen helt til den er endelig, sa Reitan.

 Hindrer sunn konkurranse

Både Reitan og Bjørke var enige om at maktkonsentrasjon er et hinder for sunn konkurranse. Under møtet fikk også Bondelagslederen og Rema-sjefen diskutert vertikal integrering.

 - Ja, jeg har forståelse for bekymring for at noen står utenfor og andre er innenfor kjedenes kontrakter, medga Ole Robert Reitan.  - Vi skal fortsette den diskusjonen. Å basere produksjon på enkeltkontrakter med kjedene gir ikke bønder forutsigbarhet. Det gir kontraktsmakt til kjedene. Bønder som investerer i utstyr og produksjon må ha forutsigbarhet og reel forhandlingsmakt slik at vi ikke får en situasjon som da Rema gikk over til egg fra frittgående høner, sa han.

 Bøndene tjener for lite

Ole Robert Reitan understreker at norske råvarer selges ikke med de største marginene i dag. Det vi ikke tjener på norsk mat, tar vi igjen på importen. Det er mange feil i den norske verdikjeden i dag. - Bønder tjener for lite blant annet. Jeg vil det skal det skal være folk i bygdene og dyr på fjellet, sa Ole Robert Reitan

 Kunnskapsoppbygging

- Det er en del uenigheter om hva som er riktig vei for norsk matproduksjon, både for bønder og forbrukere, men vi må møte hele bransjen med åpent sinn og hele tiden jobbe med kunnskapsoppbygging. Vi vil ha en selvstendig bonde som eier foredlingen i størst mulig grad selv, avsluttet bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere