Ole Robert Reitan: Jeg vil ha norsk mat

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

-Jeg vil at det er et sterkt landbruk og masse norske råvarer. Rett og slett fordi forbrukerne vil ha norske råvarer.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke og Remasjef Ole Robert Reitan etter møtet i Landrukets Hus, foto: Ragna KronstadDet sa Remasjef Ole Robert Reitan etter et møte med Bondelagsleder Nils T. Bjørke i Landbrukets hus.

Bekymring over maktkonsentrasjon

 Både Reitan og Bjørke snakket blant annet om felles bekymring for maktkonsentrasjon i Dagligvarehandelen.

- Ingen skal ha over 50 prosent eiermakt. Jeg skal jobbe i mot avtalen mellom ICA og Norgesgruppen helt til den er endelig, sa Reitan.

 Hindrer sunn konkurranse

Både Reitan og Bjørke var enige om at maktkonsentrasjon er et hinder for sunn konkurranse. Under møtet fikk også Bondelagslederen og Rema-sjefen diskutert vertikal integrering.

 - Ja, jeg har forståelse for bekymring for at noen står utenfor og andre er innenfor kjedenes kontrakter, medga Ole Robert Reitan.  - Vi skal fortsette den diskusjonen. Å basere produksjon på enkeltkontrakter med kjedene gir ikke bønder forutsigbarhet. Det gir kontraktsmakt til kjedene. Bønder som investerer i utstyr og produksjon må ha forutsigbarhet og reel forhandlingsmakt slik at vi ikke får en situasjon som da Rema gikk over til egg fra frittgående høner, sa han.

 Bøndene tjener for lite

Ole Robert Reitan understreker at norske råvarer selges ikke med de største marginene i dag. Det vi ikke tjener på norsk mat, tar vi igjen på importen. Det er mange feil i den norske verdikjeden i dag. - Bønder tjener for lite blant annet. Jeg vil det skal det skal være folk i bygdene og dyr på fjellet, sa Ole Robert Reitan

 Kunnskapsoppbygging

- Det er en del uenigheter om hva som er riktig vei for norsk matproduksjon, både for bønder og forbrukere, men vi må møte hele bransjen med åpent sinn og hele tiden jobbe med kunnskapsoppbygging. Vi vil ha en selvstendig bonde som eier foredlingen i størst mulig grad selv, avsluttet bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere