Økte melkekvoter

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Melkebøndene kan øke sin produksjon med tre prosent neste kvoteår.

I onsdagens kvotedrøftinger mellom staten, faglaga i landbruket og Tine, ble det bestemt at kvotene for kumelkproduksjon økes med tre prosent for kvoteåret 2012/13, i forhold til dette kvoteåret. 

- At kvotene økes er et signal om at vi har tro på behovet for økt produksjon av melk i Norge. Det er veldig bra at deler av den økte kvoten er varig, og ikke bare for kommende kvoteår. Det gir forutsigbarhet for produsentene, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag. 

Av den totale tre prosents økningen av melkekvotene, er én prosent varig økning, mens to prosent gjelder kun kvoteåret 2012/13. Sagt på en annen måte er forholdstallet for grunnkvote satt til 1,01, og forholdstallet for disponibel kvote satt til 1,04. En økning av melkekvotene på tre prosent er relativt mye, og det er mange år siden sist grunnkvoten ble økt. 

Åpner for ytterligere økning i august
Avtalepartene ble enige om å møtes igjen i august for å vurdere markedssituasjonen. Bakgrunenn for denne statusgjennomgangen er å sikre nok melk i markedet, og eventuelt iverksette tiltak for å øke produksjonen tidligere enn det ble gjort høsten 2011. 

- Det kan være en utfordring å øke produksjonen før neste fôrsesong, men jeg håper melkeprodusentene vil benytte seg av muligheten for å produsere mer melk i kvoteåret 2012/13, sier Nils Bjørke.

Les referat fra kvotedrøftingene.

Kontaktpersoner ,   .

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere