Økte melkekvoter

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Melkebøndene kan øke sin produksjon med tre prosent neste kvoteår.

I onsdagens kvotedrøftinger mellom staten, faglaga i landbruket og Tine, ble det bestemt at kvotene for kumelkproduksjon økes med tre prosent for kvoteåret 2012/13, i forhold til dette kvoteåret. 

- At kvotene økes er et signal om at vi har tro på behovet for økt produksjon av melk i Norge. Det er veldig bra at deler av den økte kvoten er varig, og ikke bare for kommende kvoteår. Det gir forutsigbarhet for produsentene, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag. 

Av den totale tre prosents økningen av melkekvotene, er én prosent varig økning, mens to prosent gjelder kun kvoteåret 2012/13. Sagt på en annen måte er forholdstallet for grunnkvote satt til 1,01, og forholdstallet for disponibel kvote satt til 1,04. En økning av melkekvotene på tre prosent er relativt mye, og det er mange år siden sist grunnkvoten ble økt. 

Åpner for ytterligere økning i august
Avtalepartene ble enige om å møtes igjen i august for å vurdere markedssituasjonen. Bakgrunenn for denne statusgjennomgangen er å sikre nok melk i markedet, og eventuelt iverksette tiltak for å øke produksjonen tidligere enn det ble gjort høsten 2011. 

- Det kan være en utfordring å øke produksjonen før neste fôrsesong, men jeg håper melkeprodusentene vil benytte seg av muligheten for å produsere mer melk i kvoteåret 2012/13, sier Nils Bjørke.

Les referat fra kvotedrøftingene.

Kontaktpersoner ,   .

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere