I onsdagens kvotedrøftinger mellom staten, faglaga i landbruket og Tine, ble det bestemt at kvotene for kumelkproduksjon økes med tre prosent for kvoteåret 2012/13, i forhold til dette kvoteåret. 

- At kvotene økes er et signal om at vi har tro på behovet for økt produksjon av melk i Norge. Det er veldig bra at deler av den økte kvoten er varig, og ikke bare for kommende kvoteår. Det gir forutsigbarhet for produsentene, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag. 

Av den totale tre prosents økningen av melkekvotene, er én prosent varig økning, mens to prosent gjelder kun kvoteåret 2012/13. Sagt på en annen måte er forholdstallet for grunnkvote satt til 1,01, og forholdstallet for disponibel kvote satt til 1,04. En økning av melkekvotene på tre prosent er relativt mye, og det er mange år siden sist grunnkvoten ble økt. 

Åpner for ytterligere økning i august
Avtalepartene ble enige om å møtes igjen i august for å vurdere markedssituasjonen. Bakgrunenn for denne statusgjennomgangen er å sikre nok melk i markedet, og eventuelt iverksette tiltak for å øke produksjonen tidligere enn det ble gjort høsten 2011. 

- Det kan være en utfordring å øke produksjonen før neste fôrsesong, men jeg håper melkeprodusentene vil benytte seg av muligheten for å produsere mer melk i kvoteåret 2012/13, sier Nils Bjørke.

Les referat fra kvotedrøftingene.

Kontaktpersoner Nils T. Bjørke,   Anders Huus.