Økt WTO-handlingsrom etter tilpassing

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag ser seg tjent med forslaget om ny modell for markedsordninger for lam og egg for å tilpasse norsk landbruk til WTO-forpliktelser.

Forslaget som styret i Norges Bondelag støtter,  innebærer at det ikke lenger fastsettes målpris på lam i jordbruksavtalen med staten, men av markedsregulator. Denne modellen omtales som volummodellen.

For bønder vil endringer gi samme prisforutsigbarhet som målpris. I volummodellen varsler markedsregulator i god tid varsler om planlagt pris og prisutvikling for påfølgende halvår. Prisen settes ut i fra de samme målsetninger som målpris, altså den pris som jordbruket reelt sett kan ta ut i en stabil markedssituasjon.

Norges Bondelag støtter også at forslag om at markedsordningen for egg omlegges til en volummodell der det er tatt hensyn til de spesielle utfordringene som er i eggproduksjon som for eksempelholdbarhetstid og lagring.

Økt handlingsrom

Endringene bidrar til å gi norsk landbruk økt handlingsrom innen Norges WTO-forpliktelser, som begrenser såkalt handelsvridende støtte (gul støtte) som har et tak på 11, 5  mrd kroner.

Med økt pris- og kostnadsnivå i Norge svekkes handlingsrommet i denne type støtte stadig kraftigere. Den foreslåtte omleggingen vil gi større handlefrihet i videre disponeringer, som økte målpis på andre produkter og økt gul budsjettstøtte. Volummodellen faller, i motsetning til målpris, utenfor WTOs definisjon på handelsvridende støtte.

For 2012 er omfanget av omleggingen av markedsordningene for lam og egg beregnet til å frigi hhv. 860 og 560 millioner kroner.

Norges Bondelag ønsker overgang til volummodell fra 1. juli 2013.

Forslaget som styret i Norges Bondelag støtter er utarbeidet av en arbeidsgruppe med medlemmer fra Norges Bondelaget, Småbrukerlaget og Nortura. Etter all sannsynlighet tas dette inn i jordbruksforhandlingene 2013

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere