Økt verdiskaping fra hytte- og fritidsbebyggelse

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Er du rask, kan du forsatt melde seg på seminaret der målet er styrket næringspotensial for hyttebygging.

Det er Norsk Turistutvikling AS som sammen med Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Buskerud har lagt seminaret om økt verdiskaping til Synnfjellporten. Utgangspunktet er blant annet en egen veileder som NTU har utarbeidet for å styrke næringspotensialet gjennom økt fokus på markedskunnskap, god planlegging og organisering.

Seminaret er lagt til 20 september, og du leser mer om arrangementet på hjemmesidene til Norsk Turistutvikling AS.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere