Det er Norsk Turistutvikling AS som sammen med Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Buskerud har lagt seminaret om økt verdiskaping til Synnfjellporten. Utgangspunktet er blant annet en egen veileder som NTU har utarbeidet for å styrke næringspotensialet gjennom økt fokus på markedskunnskap, god planlegging og organisering.

Seminaret er lagt til 20 september, og du leser mer om arrangementet på hjemmesidene til Norsk Turistutvikling AS.