Økt omsetning i fellesavtaler

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Omsetningen gjennom AgriKjøp og Agrols felles innkjøpsavtaler økte i 2011 til 2,9 milliarder kroner.

AgriKjøp betjener selskaper tilsluttet Norsk Landbrukssamvirke og selskaper som kontrolleres av disse - i alt 350 bedrifter.

Av over 80 avtaler i AgriKjøp er over 30 avtaler gjort i fellesskap med Agrol, og på den måten gjort tilgjengelig for ansatte i bedriftene og for medlemmer i Norges Bondelag, Norske Felleskjøp, Niorges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. Omsetningen gjennom Agrol økte i 2011 med 54 millioner kroner til 1,119 milliarder kroner.

Agrols styre nestår av leder Birte Usland og Per Gunnar Skorge, Norges Bondelag i tillegg til John Arne Ulvan, Felleskjøpet Agri og Olav Håkon Ulfsnes, Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere