Økt matproduksjon forutsetter styrket kornøkonomi

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

- Nedgangen i kornarealene de seneste årene er bekymringsfull. Det er viktig å styrke kornøkonomien for å øke matproduksjonen, sier lederen i Norges Bondelag.


- Vi må sikre avsetningen på norsk korn og gjøre produksjonen attraktiv, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Tall for nedbygging av arealer og nydyrking fra Statistisk sentralbyrå viser at store kornarealer erstattes med gras. Samtidig går store gras- og beiteområder i andre deler av landet ut av drift.

- I Norge har vi et politisk mål om å øke matproduksjonen. I Bondelaget er vi opptatt av at norsk matproduksjon skal økes på norske ressurser og at importbehovet skal reduseres.

Driftsgranskingene i jordbruket viser dårlig økonomi i kornproduksjonen. Bondelagslederen mener derfor at det er viktig å styrke økonomien i kornproduksjon. Dette må kombineres med en god balanse mellom prisen til kornprodusenten og prisen på kraftfôr.

- Vi må sikre avsetningen på norsk korn og gjøre produksjonen attraktiv, samtidig som lønnsomheten i husdyrproduksjonen må opprettholdes. Bondelaget har en viktig oppgave i å sørge for denne balansen, sier leder Lars Petter Bartnes.

Prioriteringer til jordbruksforhandlingene

Lokal- og fylkeslag gir sine innspill til hvilke produksjoner som skal prioriteres i jordbruksforhandlingene 2015 i løpet av vinteren. Prioriteringene blir gjort under representantskapet i Norges Bondelag til våren. I 2014 valgte representantskapet å prioritere alle produksjoner like høyt, mens i 2013 fikk storfe og kornproduksjonen prioritet. Bakgrunnen for at Bondelaget prioriterte korn, var dårlig produsentøkonomi og nedgang i kornarealene.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere