Økt matproduksjon forutsetter styrket kornøkonomi

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

- Nedgangen i kornarealene de seneste årene er bekymringsfull. Det er viktig å styrke kornøkonomien for å øke matproduksjonen, sier lederen i Norges Bondelag.


- Vi må sikre avsetningen på norsk korn og gjøre produksjonen attraktiv, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Tall for nedbygging av arealer og nydyrking fra Statistisk sentralbyrå viser at store kornarealer erstattes med gras. Samtidig går store gras- og beiteområder i andre deler av landet ut av drift.

- I Norge har vi et politisk mål om å øke matproduksjonen. I Bondelaget er vi opptatt av at norsk matproduksjon skal økes på norske ressurser og at importbehovet skal reduseres.

Driftsgranskingene i jordbruket viser dårlig økonomi i kornproduksjonen. Bondelagslederen mener derfor at det er viktig å styrke økonomien i kornproduksjon. Dette må kombineres med en god balanse mellom prisen til kornprodusenten og prisen på kraftfôr.

- Vi må sikre avsetningen på norsk korn og gjøre produksjonen attraktiv, samtidig som lønnsomheten i husdyrproduksjonen må opprettholdes. Bondelaget har en viktig oppgave i å sørge for denne balansen, sier leder Lars Petter Bartnes.

Prioriteringer til jordbruksforhandlingene

Lokal- og fylkeslag gir sine innspill til hvilke produksjoner som skal prioriteres i jordbruksforhandlingene 2015 i løpet av vinteren. Prioriteringene blir gjort under representantskapet i Norges Bondelag til våren. I 2014 valgte representantskapet å prioritere alle produksjoner like høyt, mens i 2013 fikk storfe og kornproduksjonen prioritet. Bakgrunnen for at Bondelaget prioriterte korn, var dårlig produsentøkonomi og nedgang i kornarealene.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere