Økt matproduksjon forutsetter styrket kornøkonomi

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

- Nedgangen i kornarealene de seneste årene er bekymringsfull. Det er viktig å styrke kornøkonomien for å øke matproduksjonen, sier lederen i Norges Bondelag.


- Vi må sikre avsetningen på norsk korn og gjøre produksjonen attraktiv, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Tall for nedbygging av arealer og nydyrking fra Statistisk sentralbyrå viser at store kornarealer erstattes med gras. Samtidig går store gras- og beiteområder i andre deler av landet ut av drift.

- I Norge har vi et politisk mål om å øke matproduksjonen. I Bondelaget er vi opptatt av at norsk matproduksjon skal økes på norske ressurser og at importbehovet skal reduseres.

Driftsgranskingene i jordbruket viser dårlig økonomi i kornproduksjonen. Bondelagslederen mener derfor at det er viktig å styrke økonomien i kornproduksjon. Dette må kombineres med en god balanse mellom prisen til kornprodusenten og prisen på kraftfôr.

- Vi må sikre avsetningen på norsk korn og gjøre produksjonen attraktiv, samtidig som lønnsomheten i husdyrproduksjonen må opprettholdes. Bondelaget har en viktig oppgave i å sørge for denne balansen, sier leder Lars Petter Bartnes.

Prioriteringer til jordbruksforhandlingene

Lokal- og fylkeslag gir sine innspill til hvilke produksjoner som skal prioriteres i jordbruksforhandlingene 2015 i løpet av vinteren. Prioriteringene blir gjort under representantskapet i Norges Bondelag til våren. I 2014 valgte representantskapet å prioritere alle produksjoner like høyt, mens i 2013 fikk storfe og kornproduksjonen prioritet. Bakgrunnen for at Bondelaget prioriterte korn, var dårlig produsentøkonomi og nedgang i kornarealene.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere