Økt investeringsstøtte til landbruket i statsbudsjettet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget

 - Jeg er glad for at KrF har stått på for å gi kompensasjon til melkebønder, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Onsdag kveld ble regjeringa, Venstre og KrF enige om statsbudsjettet for 2018. Norges Bondelag er fornøyd med å ha fått gjennomslag for prinsippet om kompensasjon til norsk melkeproduksjon, etter at store markedsmuligheter er fjerna.

- Det er viktig at vi har fått gjennomslag for en forståelse av at kompensasjon er nødvendig for næringa, sier Lars Petter Bartnes. 

- God start

I statsbudsjettet gis det en engangsbevilgning på 75 millioner kroner i investeringsstøtte til norsk landbruk. Det er mindre enn det Norges Bondelag har regna ut at det er behov for.

 - Dette er likevel en god start. Støtteordninga som presenteres i statsbudsjettet vil bidra til å gi inntektsmuligheter til gjenværende produksjon. Nå er det viktig at dette videreføres i de kommende årene, og at det blir holdt utenfor jordbruksavtalen, sier Bartnes. 

Økt flomsikring

 I statsbudsjettet økes også bevilgningene til flomsikring med 100 millioner kroner som følge av budsjettforliket.

 - Norges Bondelag og seks andre organisasjoner har jobba hardt for å få mer oppmerksomhet rundt flomsikring. Det er viktig at disse midlene blir brukt til skadeforbygging for å redusere omfanget av naturskader. De verste flomskadene kan ikke repareres, men de kan forebygges, sier Lars Petter Bartnes. 

Frivilligheten redda

De frivillige organisasjonene som mista alle tilskudd i over Landbruksdepartementets budsjett, er også redda gjennom forhandlingene. Dette er organisasjoner driver utstrakt opplysningsvirksomhet om mat og landbruk, og som gjør en stor jobb med å bringe matproduksjon nærmere folk

 - Forslaget om å stoppe tilskuddene til frivillige organisasjoner tilknytta, var smålig av regjeringa. Jeg er glad for at mellompartiene har fått regjeringa med på å ta til fornuft.  Verdien av midlene fra LMD mangedobles gjennom den frivillige innsatsen, og gjør det mulig å ha kontinuitet i drifta, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. 

Fakta om kompensasjon:

Kompensasjon til melkemarkedet er viktig fordi markedsmulighetene for norsk landbruksvarer svekkes av de politiske vedtakene som ble gjort i vår, om å øke den tollfrie importkvoten på ost fra EU. I tillegg skal eksportstøtten til Jarlsbergost fases ut innen utgangen av 2020. Stortinget vedtok derfor etter behandling i både næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen å be regjeringa om å fremme kompenserende tiltak i statsbudsjettet for 2018.

 

 

 

 

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Omvisning på den magiske fabrikken, biogassanlegget i Vestfold

30 prosent av husdyrmøkka skal bli til biogass

Bondelaget er svært fornøyde med at et flertall på Stortinget slår fast at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon i framtida. – Nå må vi sørge for at virkemidlene for å realisere målet kommer på plass, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

Ingen MRSA-utbrudd i 2017

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Sterkt kritisk til pelsdyrforbud

Pelsdyrforbudet til regjeringa er uforutsigbar næringspolitikk, et år etter at de selv gikk inn for bærekraftig utvikling av næringa. Norges Bondelag er sterkt kritisk til avvikling.

Statssekretær i KLD, Atle Hamar (V) og Erik Lahnstein, daglig leder i Norges Skogeierforbund.

Avviser at EU-samarbeid vil bremse skogsatsing

- Mitt utgangspunkt er at et klimasamarbeid med EU skal ikke legge begrensninger for verdiskaping på norske skogressurser. Dette fastslo statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), i dag under et frokostseminar i regi av Bondelaget, Skogeierforbundet, NNN, Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
28
Februar

Fylkersårsmøte Finnmark

Lakselv Hotell
Fredag
02
Mars

Fylkersårsmøte Møre og Romsdal

Scandic Seilet Hotell, Molde
Onsdag
07
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere