Økt dieselavgift rammer hardt

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Avgifta for farget diesel økes med 81 øre fra nyttår. Det rammer både bønder og skogsentreprenører hardt. For Myrslo skogavvirkning AS i Steinkjer utgjør økninga over 90.000 kroner i året.

Trond Myrslo i Myrslo skogavvirkning AS fatter ikke hva avgiftsøkninga på anleggsdiesel skal være godt for. (Foto: Myrslo)

- Det er et spørsmål hvor lenge vi kan holde på. Det er flere entreprenører som teller på knappene, sier daglig leder Trond Myrslo.

Han sier et maginene er presset fra før, og at det er svært vanskelig å øke prisen til kundene. Tømmerstokken har sin pris, og skogeieren vil ikke betale mer om entreprenørene får økte kostnader. Da lar han heller være å hogge.

Går på bunnlinja

Myrslo skogavvirkning AS har to hogstmaskiner, to lassbærere og en kombimaskin. Selskapet har fem fast ansatte, og omsetter for 7,5 millioner kroner i året.

- Avgiftsøkningen går rett på bunnlinja, og kommer på toppen av alt. Jeg skjønner ikke hva økninga skal være godt for, sier Myrslo.

Hans bransje sliter fra før med lave marginer og ikke minst rekruttering. Særlig er konkurransen stor med øvrig anleggsbransje. Der er marginene større og lønningene bedre.

- Vi måtte sette opp lønningene for å være mer attraktiv, sier Myrslo.

Budsjettforlik

Høyre, Frp, Venstre og KrF ble i budsjettforliket enige om å øke mineraloljeavgifta med 53,9 øre pr liter. I tillegg økes CO2-avgifta med 27 øre, slik at samlet økning blir 80,9 øre. Begrunnelsen var ønsket om å fase ut fyringsolje, men økninga rammer også anleggsdiesel til traktorer, skogsmaskiner og anleggsmaskiner.

Trond Myrslo sier at hans firma nå må fokusere enda mer på å være effektive og prøve å spare. Det blir også slutt på å gjøre ekstraarbeid ut over det som er avtalt med skogeierne.

Akkurat nå er Myrslo og hans arbeidslag i gang med å ta unna vindfall etter "Hilde" og "Ivar". For å berge vindfall etter slike stormer, er det viktig å ha maskiner å sette inn. Om flere skogsentreprenører gir seg, kan det bli vanskelig å ha nok kapasitet om nye stormer legger ned skog, påpeker han.

Bondelaget reagerer

- For en traktor utgjør avgiftsøkninga en merutgift på 5-10 kroner pr time, sier Asbjørn Helland.Leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag reagerer også kraftig på avgiftshoppet.

- Det er totalt uforståelig i forhold til å styrke bedriftenes stilling i Norge. Regjeringen vil lette beskatningen på privatforbruk, men går i helt motsatt retning overfor bedriftene, sier han.

For landbruket utgjør avgiftsøkningen mellom 5 og 10 kroner timen for bruk av traktor. Det er dermed snakk om en betydning merkostnad, som må forsøkes kompensert gjennom jordbruksoppgjøret.

- Avgiftsøkninga viser at det ikke er noen helhetlig miljøpolitikk. For samtidig tas tilskuddet for biobrensel bort, sier Asbjørn Helland.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere