Økt dieselavgift rammer hardt

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Avgifta for farget diesel økes med 81 øre fra nyttår. Det rammer både bønder og skogsentreprenører hardt. For Myrslo skogavvirkning AS i Steinkjer utgjør økninga over 90.000 kroner i året.

Trond Myrslo i Myrslo skogavvirkning AS fatter ikke hva avgiftsøkninga på anleggsdiesel skal være godt for. (Foto: Myrslo)

- Det er et spørsmål hvor lenge vi kan holde på. Det er flere entreprenører som teller på knappene, sier daglig leder Trond Myrslo.

Han sier et maginene er presset fra før, og at det er svært vanskelig å øke prisen til kundene. Tømmerstokken har sin pris, og skogeieren vil ikke betale mer om entreprenørene får økte kostnader. Da lar han heller være å hogge.

Går på bunnlinja

Myrslo skogavvirkning AS har to hogstmaskiner, to lassbærere og en kombimaskin. Selskapet har fem fast ansatte, og omsetter for 7,5 millioner kroner i året.

- Avgiftsøkningen går rett på bunnlinja, og kommer på toppen av alt. Jeg skjønner ikke hva økninga skal være godt for, sier Myrslo.

Hans bransje sliter fra før med lave marginer og ikke minst rekruttering. Særlig er konkurransen stor med øvrig anleggsbransje. Der er marginene større og lønningene bedre.

- Vi måtte sette opp lønningene for å være mer attraktiv, sier Myrslo.

Budsjettforlik

Høyre, Frp, Venstre og KrF ble i budsjettforliket enige om å øke mineraloljeavgifta med 53,9 øre pr liter. I tillegg økes CO2-avgifta med 27 øre, slik at samlet økning blir 80,9 øre. Begrunnelsen var ønsket om å fase ut fyringsolje, men økninga rammer også anleggsdiesel til traktorer, skogsmaskiner og anleggsmaskiner.

Trond Myrslo sier at hans firma nå må fokusere enda mer på å være effektive og prøve å spare. Det blir også slutt på å gjøre ekstraarbeid ut over det som er avtalt med skogeierne.

Akkurat nå er Myrslo og hans arbeidslag i gang med å ta unna vindfall etter "Hilde" og "Ivar". For å berge vindfall etter slike stormer, er det viktig å ha maskiner å sette inn. Om flere skogsentreprenører gir seg, kan det bli vanskelig å ha nok kapasitet om nye stormer legger ned skog, påpeker han.

Bondelaget reagerer

- For en traktor utgjør avgiftsøkninga en merutgift på 5-10 kroner pr time, sier Asbjørn Helland.Leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag reagerer også kraftig på avgiftshoppet.

- Det er totalt uforståelig i forhold til å styrke bedriftenes stilling i Norge. Regjeringen vil lette beskatningen på privatforbruk, men går i helt motsatt retning overfor bedriftene, sier han.

For landbruket utgjør avgiftsøkningen mellom 5 og 10 kroner timen for bruk av traktor. Det er dermed snakk om en betydning merkostnad, som må forsøkes kompensert gjennom jordbruksoppgjøret.

- Avgiftsøkninga viser at det ikke er noen helhetlig miljøpolitikk. For samtidig tas tilskuddet for biobrensel bort, sier Asbjørn Helland.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere