Grønnsaker rett fra jorda. Bildet er fra Matens opprinnelse - gårdsbesøk for kokker 2013. Foto: Christoffer Johannessen.

Økouka er en feiring av norsk økologisk mat som formidler både råvarer, kunnskap og inspiras­jon. Uka vil vise fram mangfoldet av landbruks- og matproduksjon i Norge og knytte det til folks hverdag. Det blir en hyllest av matkultur og matglede formidlet gjennom inspirerende debatter, kurs og seminarer, smaksopplevelser i ulike former, gårdsmarkeder, fester, konserter og mye mer.

For Norges Bondelag er deltakelse i Økouka en flott måte å øke kunnskapen på - både hos bønder, kokker og forbrukere. Vi ønsker at den økende etterspørselen etter økologisk mat skal dekkes av norskproduserte varer.

- Vi trenger alle bonden - og bonden trenger den bevisste forbruker, kokk og kjøpmann, sier Alexandra Devik som er prosjektkoordinator for Økouka med base i Oikos – økologisk Norge.

- Det er viktig at vi jobber politisk, samarbeider med dagligvaremarkedet, og inspirerer og bev­isstgjør forbrukere - bare slik kan sammen bidra til å styrke det norske landbruket, sier Devik og slår fast at bøndene har verdens viktigste jobb, og det er viktig at de får den respekten og anerk­jennelsen de fortjener.Les hele programmet for Økouka på okouka.no/program

 

 


Bli med – utdrag fra programmet:

Produsentseminar om dyrehelse i økologisk landbruk

Under Økouka holder Norges Bondelag og Oikos – Økologisk Norge fagseminar om økologisk produksjon. Vi mener seminaret er interessant for bønder som driver økologisk produksjon, og bønder og andre som er nysgjerrig på forskjellene mellom økologisk og konvensjonelt landbruk.

God dyrevelferd er en av grunnpilarene i økologisk husdyrhold. Seminaret vil ta for seg dyrevelferd hos økologisk storfe, kalvevelferd og diing, eksempler fra økologisk verpehøns og økologisk frilandsgris. Innleggene holdes av øko-bønder og veterinærer, og avsluttes med en debatt om dyrevelferd i økologisk landbruk.

Seminaret holdes i Sæterhytten på Bygdøy i Oslo, tirsdag 23. september kl 9.30 – 15. Påmelding til kari.marte.sjovik@bondelaget.no innen 18. sept. Mer om produsentseminaret.
 

Nærmøte mellom kokk og sau under fjorårets tur til matens opprinnelse.

Matens opprinnelse – gårdsbesøk for kokker

Lurer du på hvorfor bønder velger å produsere økologisk og biodynamisk og hva økologisk produksjon innebærer i praksis? Vet du hvor du kan finne dine lokale råvarer? Bli med på Matens opprinnelse – en tur for kokker som vil lære mer om hvor maten vi jobber med faktisk kommer fra.

I løpet av en dag får kokkene besøke melkefjøset til Stig Gammelsrød i Rygge, se på økologisk grønnsaksproduksjon hos Jens Edvard Kase, besøke Finn Dale Iversen på Bergsmyrene gård i Hurum, hvor det blir lunsj med råvarer fra gårdene som besøkes denne dagen.

Onsdag 24. sept kl 9 – 16. Les fullt program og informasjon om påmelding. 
 

 

Politikerdebatt - Visjoner for en ny landbruksmelding

Stadig flere velger økologisk mat i Norge, og i våre naboland øker øko-forbruket. Dette er det mange grunner til. Flere store internasjonale forskningsstudier peker på at agroøkologiske metoder eller økologisk intensivering er nødvendig for å redde bl.a. jordsmonnet og det biologiske mangfoldet, for slik å sikre matproduksjonen også for kommende generasjoner. I EU satses det omfattende forskningsmidler på å videreutvikle økologiske metoder.

Hvordan kan en ny landbruksmelding i Norge fange opp disse utfordringene og mulighetene på en framtidsrettet måte? Hvordan kan man ta fatt i Stortingets mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020 på en langt mer offensiv måte? Hvilke visjoner har partiene på dette området, og hva vil de konkret foreslå til den nye landbruksmeldingen? Dette er tema for paneldebatten, som starter med en kort innledning om forskningen på området.

Toppolitikere fra partiene på Stortinget deltar og Aina Bartmann er ordstyrer.
Torsdag 25. september kl. 18.00 – 20.00, på Clarion Hotel Royal Christiania. Les mer om politikerdebatten. Arrangementet blir også direkteoverført.


okouka.no/program

Det skjer mye mer mellom 21. og 27. september: familiedag på Bygdø Kongsgård, melkemøte i Mathallen, seminar om myter, forskning og fakta om økologisk mat, filmvisning, partering av gris i Mathallen, bakekurs og ikke minst låvefest på Bygdø Kongsgård.
 

Samarbeid i sentrum

Økouka er et initiativ mellom elleve aktører og organisasjoner som alle arbeider med økologisk og biodynamisk produksjon og forbruk, mot bønder og forbrukere. De som står bak er Biologisk-dynamisk Forening, Bondens Marked, Bygdø Kongsgård, Debio, Food Studio, Geitemyra matkultursenter for barn, MAJOBO, Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos – Økologisk Norge og ØQ – Økologiske foregangsfylker.

www.okouka.no - www.facefook.com/okouka  #økouka