Tirsdag 7.februar og onsdag 8.februar arrangeres Landbrukets økologikongress 2023 på Thon Hotel Oslo Airport. Dette er en arena der hele verdikjeden møtes for å utveksle kunnskap og ideer for å mobilisere til økt produksjon og forbruk av norsk, økologisk mat.

Landbruks-og matminister Sandra Borch (Sp) vil åpne kongressen, og Bjørn Gimming skal holde innlegg i forbindelse med åpningen. Møteleder gjennom dagen vil være Gunnar Alstad, leder for Miljø- og bærekraftsutvalget i Norges Bondelag.

-Økologisk landbruk skal være en spydspiss for hele det norske landbruket. For å ha en pådriverfunksjon må det være aktiv økologisk produksjon over hele landet, sier Gimming.

Programmet tar for seg de store spørsmålene som bærekraft, miljø og selvforsyning, men dykker også ned i de ulike produksjonene og markedsutviklingen i norsk matproduksjon.

- Økologiske produkter er en viktig del av mangfoldet som norske bønder skal levere forbrukeren, og bedre markedsmuligheter for også økologiske produkter er et mål.  Men som spydspiss har økologisk produksjon en verdi i seg selv, uavhengig av markedet, sier Bjørn Gimming.

Lenke til program Øko23

Behov for konkrete produksjonsmål

I 2018 la regjeringen frem ny Nasjonal strategi for økologisk jordbruk. Der ble det ikke satt et tallfestet mål for økologisk produksjon, noe Norges Bondelag mener er uheldig.

Gimming vektlegger tre ting som må på plass for å lykkes med økolandbruket: Offentlige innkjøp, konkrete produksjonsmål og mer kunnskap og forskning for å bevare spydpissfunksjonen.

- Det offentlig må ta en offensiv rolle i å handle inn norskproduserte økologisk råvarer for å redusere risikoen for produsentene. Dette vil også gjøre at man kommer opp på et volum det er lettere å håndtere for hele verdikjeden. Det må på plass når strategien nå skal evalueres, mener Bjørn Gimming.

På åpningsdagen vil fellesprogrammet ta opp de mest aktuelle temaene i landbruket, med trykk på bærekraft og ressursutnyttelse.  Dag to blir delt opp i fem parallelle bolker som tar for seg ulike produksjoner, verdikjede og marked.

I tillegg til foredrag, vil det det også være en stor utstilling med økologiske produsenter, markedsaktører og forskning.

Konferansen er finansiert av Landbruksdirektoratet og er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, Matvalget, Norsk Landbruksrådgivning, Statsforvalteren, Økologisk Norge og Norsk senter for økologisk landbruk.