Øker innsatsen for å forebygge ulykker

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget vil øke næringas felles innsats for å redusere omfanget av skader og andre uønska hendelser i landbruket.

Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.

Styret i Norges Bondelag slår fast at denne innsatsen er nødvendig av hensyn til næringas omdømme og rekruttering. Men, også med tanke på skadenes kostnader, effektivitet i verdikjeden og belastningen for de som rammes.

Bondelagets prioriteringer på helse, miljø og sikkerhet

Bondelagsstyrets fokus på helse, miljø- og sikkerhet tar utgangspunkt i resultatene fra HMS-kampanjen og resultatene fra "Ulykker i landbruket" og "Skadefri bonde". Sammen med innspill fra Nord-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag, vil Bondelaget legge spesiell vekt på:

  • Videreføring av HMS-kampanjen,
  • Økt kunnskap om helse (også psykisk helse) og arbeidsmiljø i bondens nettverk,
  • Utvikling av nytt infomateriell/bruk av sosiale medier,
  • Arbeidsmiljø/HMS integrert del ved endring (byggeplaner, driftsomlegging),
  • Økt innsats på forskning- og utvikling om helse og sikkerhet i landbruket.

Gjenomgående innsats i hele verdikjeden

I vedtaket i styret legger Bondelaget vekt på betydningen av sterk og gjennomgående innsats i hele verdikjeden og hos alle varemottakere. Bondelaget vil derfor ta dette opp som sak til styret for Norsk Landbrukssamvirke og styret for Matmerk.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere