Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.

Styret i Norges Bondelag slår fast at denne innsatsen er nødvendig av hensyn til næringas omdømme og rekruttering. Men, også med tanke på skadenes kostnader, effektivitet i verdikjeden og belastningen for de som rammes.

Bondelagets prioriteringer på helse, miljø og sikkerhet

Bondelagsstyrets fokus på helse, miljø- og sikkerhet tar utgangspunkt i resultatene fra HMS-kampanjen og resultatene fra "Ulykker i landbruket" og "Skadefri bonde". Sammen med innspill fra Nord-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag, vil Bondelaget legge spesiell vekt på:

  • Videreføring av HMS-kampanjen,
  • Økt kunnskap om helse (også psykisk helse) og arbeidsmiljø i bondens nettverk,
  • Utvikling av nytt infomateriell/bruk av sosiale medier,
  • Arbeidsmiljø/HMS integrert del ved endring (byggeplaner, driftsomlegging),
  • Økt innsats på forskning- og utvikling om helse og sikkerhet i landbruket.

Gjenomgående innsats i hele verdikjeden

I vedtaket i styret legger Bondelaget vekt på betydningen av sterk og gjennomgående innsats i hele verdikjeden og hos alle varemottakere. Bondelaget vil derfor ta dette opp som sak til styret for Norsk Landbrukssamvirke og styret for Matmerk.