Nyttig ulvemøte med ministerne

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Sau drept av ulv

Møte mellom bondeorganisasjonene og ministerne Dale og Helgesen var konstruktive. Nå gjenstår å se om det kommer konkrete forslag og endringer i forvaltningen av ulv.

I dag møtte klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) bondeorganisasjonene for å diskutere ulvens herjinger i Gran og Hurdal de siste ukene. Det er nå antatt dokumenter over 120 drepte sauer og lam så langt i området. Området er beiteorientert og dette bryter med rovdyrforlikets bestemmelse om at det ikke skal være skadepotensial i prioriterte beiteområder.

Bondeorganisasjonen tok blant annet opp hvilke tiltak som skal settes inn under et rovviltangrep.

-Det viktigste for oss var å redegjøre for den akutte situasjonen mange i betenæringen opplever nå, og samtidig understreke viktigheten av å finne varige løsninger på beredskap og fremtidig forvaltning, sier rovviltansvarlig Einar Frogner i Norges Bondelag.

Konstruktive signaler

Under møte ga ministerne signaler om at de vil vurdere bruk av plotthunder og helikopter i beiteprioriterte områder der det enten er observert eller konstanter rovviltangrep.

-Ja, det var noen signaler om det, men ikke noe mer. Uansett vil ikke det skje i denne sesongen. Vi var tydelige på at Statens naturoppsyn må ha en nødvendig beredskap tilgjengelig, som for eksempel bruk av plotthund eller helikopter, sier Frogner.

Han frykter nye angrep ut over sommeren slik det var i Rendalen i fjor sommer.

– I Rendalen viste det seg å være fire ulver, hvorav tre norske. Med den totalstammen av ulv som finnes i Sverige og Norge er det all grunn til å frykte flere ulveangrep flere steder i landet. Nettopp derfor er det viktig å sette inn flere tiltak framover, sier Frogner.

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere