Nyttig ulvemøte med ministerne

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Sau drept av ulv

Møte mellom bondeorganisasjonene og ministerne Dale og Helgesen var konstruktive. Nå gjenstår å se om det kommer konkrete forslag og endringer i forvaltningen av ulv.

I dag møtte klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) bondeorganisasjonene for å diskutere ulvens herjinger i Gran og Hurdal de siste ukene. Det er nå antatt dokumenter over 120 drepte sauer og lam så langt i området. Området er beiteorientert og dette bryter med rovdyrforlikets bestemmelse om at det ikke skal være skadepotensial i prioriterte beiteområder.

Bondeorganisasjonen tok blant annet opp hvilke tiltak som skal settes inn under et rovviltangrep.

-Det viktigste for oss var å redegjøre for den akutte situasjonen mange i betenæringen opplever nå, og samtidig understreke viktigheten av å finne varige løsninger på beredskap og fremtidig forvaltning, sier rovviltansvarlig Einar Frogner i Norges Bondelag.

Konstruktive signaler

Under møte ga ministerne signaler om at de vil vurdere bruk av plotthunder og helikopter i beiteprioriterte områder der det enten er observert eller konstanter rovviltangrep.

-Ja, det var noen signaler om det, men ikke noe mer. Uansett vil ikke det skje i denne sesongen. Vi var tydelige på at Statens naturoppsyn må ha en nødvendig beredskap tilgjengelig, som for eksempel bruk av plotthund eller helikopter, sier Frogner.

Han frykter nye angrep ut over sommeren slik det var i Rendalen i fjor sommer.

– I Rendalen viste det seg å være fire ulver, hvorav tre norske. Med den totalstammen av ulv som finnes i Sverige og Norge er det all grunn til å frykte flere ulveangrep flere steder i landet. Nettopp derfor er det viktig å sette inn flere tiltak framover, sier Frogner.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Omvisning på den magiske fabrikken, biogassanlegget i Vestfold

30 prosent av husdyrmøkka skal bli til biogass

Bondelaget er svært fornøyde med at et flertall på Stortinget slår fast at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon i framtida. – Nå må vi sørge for at virkemidlene for å realisere målet kommer på plass, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

Ingen MRSA-utbrudd i 2017

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Sterkt kritisk til pelsdyrforbud

Pelsdyrforbudet til regjeringa er uforutsigbar næringspolitikk, et år etter at de selv gikk inn for bærekraftig utvikling av næringa. Norges Bondelag er sterkt kritisk til avvikling.

Statssekretær i KLD, Atle Hamar (V) og Erik Lahnstein, daglig leder i Norges Skogeierforbund.

Avviser at EU-samarbeid vil bremse skogsatsing

- Mitt utgangspunkt er at et klimasamarbeid med EU skal ikke legge begrensninger for verdiskaping på norske skogressurser. Dette fastslo statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), i dag under et frokostseminar i regi av Bondelaget, Skogeierforbundet, NNN, Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
28
Februar

Fylkersårsmøte Finnmark

Lakselv Hotell
Fredag
02
Mars

Fylkersårsmøte Møre og Romsdal

Scandic Seilet Hotell, Molde
Onsdag
07
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere