Nyttig og lærerikt for unge IPT-interesserte

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Særdeles nyttig, sier andre nestleder Brita Skallerud som håper du unge deltakerne på IPT-turen holder kontakt.

 Johan-Martin Tovslid, Skien, Marita Aanekre, Hundorp, Anita Høidalen, Lunde, Marius Pettersen, Tromsø, Loek Laumans, Vik i Sogn, Maren Løken, Rendalen, Ole Øvrejorde, Hol i Hallingdal, Brita Skallerud, nestleder i Norges Bondelag. Med ryggen til: Marthe Bogstad, Kløfta, Siv Anita Pedersen, Tana, foto: Amund JohnsrudBondelagets  andre nestleder delte nytteverdien med 20 unge bønder som alle ville se nærmere på Inn på tunet-tjenester som mulighet for nettopp sin gard. Bondelagsseminaret var lagt til Finnmark og Alta, i forkant av den nasjonale Inn på tunet-konferansen.

Fagturen var bygd opp for å gi deltakerne god og relevant kunnskap for de som ønsker å starte opp med Inn på tunet. Deltakerne møtte erfarne bønder som utvekslet egne erfaringer fra ”Inn på tunet”. 

- Jeg opplevde seminaret som særdeles nyttig samen med en flott gjeng som tidlig fant tonen seg i mellom. Jeg håper og trur deltakerne holder kontakt i etterkant og kanskje danner et nettverk for yngre Inn på tunet-tilbydere, sier andre nestleder, Brita Skallerud.

Bondelagets temasider Inn på tunet

Inviterer unge bønder med på fagtur

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere