Grunnet koronapandemien er dette første kontaktmøte siden 2019, og det var etterlengtet å møtes for å diskutere de mange felles sakene.

– Vi har saker hvor vi har felles interesser og bør samarbeide nærmere, saker hvor vi er uenige og saker hvor det er lokale og regionale konflikter mellom ulike interesser, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

På agendaen stod blant annet Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene, der de uttrykker bekymring for nedadgående lønnsomhet i landbruket. Et annet tema var rovviltpolitikken og særlig behovet for en strengere forvaltning av ørn, og beitekonflikter knyttet til rein på innmark.

– Det er nyttig å møtes årlig. Det gir bedre forståelse og kjennskap til hverandres arbeid, sier Sigrid Hjørnegård og legger til:

– Vi er også enige om noen konkrete oppfølgingspunkter. Det viktigste vi skal samarbeide om framover er bedre forvaltning av rovvilt, særlig ørn og jerv. I tillegg er det viktig å få bedre føringer for bruk av midlene til forebyggende tiltak mellom jordbruket og reindriften.   

Også Sametinget mener møtene med Norges Bondelag er nyttige.

– Det er viktig at vi får til årlige dialogmøter og at vi samarbeider for å forsøke å finne felles løsninger på de områder vi kan. Vi er enige om at vi bør styrke jordbruket og matproduksjonen i hele landet, sier Anne Toril Eriksen Balto, politisk rådgiver for Sametingsrådet.