Nytt Storting – ny regjering: Hvordan styrke norsk matproduksjon?

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Høyre, FrP, KrF og Venstre utgjør et nytt flertall på Stortinget. Norges Bondelag har forventninger til at kommende regjering er opptatt av å sikre et fortsatt lønnsomt landbruk over hele landet, og en sterk norsk næringsmiddelindustri.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke , vil møte ny regjering med invitasjon til en konstruktiv dialog, foto: Ragna KronstadFlertallet i befolkningen ønsker økt norsk matproduksjon. Det er viktig at det nye Stortinget og en ny borgerlig regjering følger opp dette. Gode og forutsigbare rammebetingelser for bonden og næringsmiddelindustrien er en forutsetning for å øke matproduksjonen.

- Vi gratulerer Høyre, Venstre, KrF og Frp med valget. Bondelaget vil videreføre en aktiv dialog med de borgerlige partiene, for å sikre norsk landbruk mulighet til å produsere god og trygg mat i et marked med økende etterspørsel, sier leder i Bondelaget, Nils T. Bjørke.

Felles ambisjoner for landbruket

Norges Bondelag har vist at det er store forskjeller mellom partiene i landbrukspolitikken. Bjørke tror det blir krevende for de nye regjeringspartiene å bli enige om de gode løsningene som sikrer inntektsmuligheter og et landbruk over hele landet. Sentrum vil spille en nøkkelrolle for å få dette til.

- Vårt mål er at den nye regjeringen skal ha ambisjoner for landbruket, og at bønder og næringsmiddelindustri får solide og forutsigbare rammevilkår, sier Bjørke.

Vil fortsatt gi klar beskjed

I valgkampen har Bondelaget vært tydelige og ærlige i sine vurderinger av partienes landbrukspolitikk. Vurderingene er basert på partienes programmer og budsjettforslag.

- Det er vår oppgave som bøndenes næringsorganisasjon, understreker Bjørke.

- Vi vil fortsette å gi klar beskjed om hva som er god politikk for landbruket. Mange bønder rundt om i landet er svært spente på hvilken arbeidshverdag de går i møte. Det må en ny regjering ta på alvor, avslutter Nils T. Bjørke.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere