Nytt samvirkeforetak etablert

Av Amund Johnsrud,
  • Tips en venn om denne siden

Inn på Tunet Norge SA skal styrke bondens mulighet til å selge Inn på tunet-tjenester og konkurrere om oppdrag.

Bonden på IPT-gården Meltvedt i Skien, Vetle Øverland, statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet, styreleder Kolbjørn Almlid i IPT Norge SA, Bondelagets 2. nestleder, Brita Skallerud, som også er nestleder i det nye samvirket.

Onsdag var det offisiell lansering av samvirkeforetaket Inn på Tunet Norge SA. Foretalet skal styrke bondens mulighet til å selge Inn på tunet- tjenester og konkurrere om oppdrag hos kommunene, NAV og andre aktuelle kunder, basert på godkjenningsordningen for Inn på tunet som Matmerk driver, knyttet opp mot KSL.

Arrangementet onsdag var på Meltvedt gård i Skien der Vetle og Birgit Øverland tilbyr aktivisering og skjermet sysselsetting av personer med ruslidelser og psykiske lidelser i et samarbeid med kommunen

Inn på tunet Norge er eid av regionale samvirker, der bønder går sammen om salgs- og markedssamarbeid. Hittil er det etablert slike selskap i Nordland, Trøndelag, Akershus, Telemark, og det er konkrete initiativ på gang i Oppland/Hedmark,  Møre og Romsdal  og Agder.

Norges Bondelag er også med på som andelseier i IPT Norge SA og støtter opp om arbeidet som gjøres. Hege Lindstrøm, leder av IPT-utvalget i Norge Bondelag er ansatt som daglig leder i selskapet.

Erik er har arbeidspraksis på Meltvedt, og trives godt på gardsverkstedet  med vedlikehold av bilene. Bonden på Meltvedt, Vetle Øverland, er arbeidsleder og støttespiller. Alle foto: Amund Johnsrud

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere