Nytt politisk landskap – hva nå?

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Toppene i norsk landbruks drøftet fremtiden på Gardermoen.

Norges Bondelag avholdt lederkonferanse på Gardermoen 25 og 26 september. Foto: Lise Boeck Jakobsen.

Det er fortsatt uklart hvordan den norsk landbruks- og matpolitikken blir seende ut de neste fire årene, men alt tyder på at det vil bli endringer.

Hvordan skal landbruket selv forholde seg til den nye situasjonen? Det var hovedtema da toppene i landbruket var samlet til Bondelagets lederkonferanse på Gardermoen denne uka. 

- Vi har hatt en god og konstruktiv debatt, og diskutert arbeidsoppgaver framover, sa leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. 

Partiene KrF, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet sonderer nå om det er grunnlag for å få til en felles regjeringsplattform. Tirsdag leverte Norges Bondelag sitt innspill til ny plattform, sammen med en kasse norsk frukt og grønnsaker. Onsdag diskuterte lederne i Bondelaget veien videre.

- I tida framover blir det viktig å synliggjøre verdien av landbruket. Vi må vise koblingen mellom tilgangen til god, sunn norsk mat og landbrukspolitikk, sier Bjørke.

- Folk vil ha økt norsk matproduksjon. Det krever en landbrukspolitikk for matproduksjon over hele landet, avslutter bondelagslederen.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere