Norges Bondelag avholdt lederkonferanse på Gardermoen 25 og 26 september. Foto: Lise Boeck Jakobsen.

Det er fortsatt uklart hvordan den norsk landbruks- og matpolitikken blir seende ut de neste fire årene, men alt tyder på at det vil bli endringer.

Hvordan skal landbruket selv forholde seg til den nye situasjonen? Det var hovedtema da toppene i landbruket var samlet til Bondelagets lederkonferanse på Gardermoen denne uka. 

- Vi har hatt en god og konstruktiv debatt, og diskutert arbeidsoppgaver framover, sa leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. 

Partiene KrF, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet sonderer nå om det er grunnlag for å få til en felles regjeringsplattform. Tirsdag leverte Norges Bondelag sitt innspill til ny plattform, sammen med en kasse norsk frukt og grønnsaker. Onsdag diskuterte lederne i Bondelaget veien videre.

- I tida framover blir det viktig å synliggjøre verdien av landbruket. Vi må vise koblingen mellom tilgangen til god, sunn norsk mat og landbrukspolitikk, sier Bjørke.

- Folk vil ha økt norsk matproduksjon. Det krever en landbrukspolitikk for matproduksjon over hele landet, avslutter bondelagslederen.