Årsmøtet til Norges Bondelag i juni i år vedtok nytt næringspolitisk program for dei kommande fire åra. Programmet hadde i forkant av årsmøtet vore på ein omfattande høyringsrunde i organisasjonen.

Det nye næringspolitiske programmet er konsentrert om fire mål med konkrete handlingspunkt til kvart av måla. Måla er:

  1. Berekraftig bruk av ressursgrunnlaget

  2. Trygg mat og dyrevelferd i verdstoppen

  3. Landbruk i heile landet

  4. Verdiskaping og levande lokalsamfunn