Nytt klimautvalg skal gi bedre faggrunnlag

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Bjørn Gimming

Et nytt offentlig oppnevnt klimautvalg skal se på mulige forbedringer i jordbrukets klimaregnskap. – Nødvendig for å sikre et faglig fundament for videre klimaarbeid i jordbruket, mener Bjørn Gimming, 1. nestleder i Bondelaget.

For første gang settes det ned et teknisk beregningsutvalg for klimagasser i jordbruket som skal se på metoder for å forbedre jordbrukets klimaregnskap. Beslutningen er en oppfølging av enigheten i jordbruksavtalen 2016.

Utvalget består av representanter fra jordbrukets organisasjoner, fageksperter og rådgivere fra flere departement. Steffen Kalbekken, forskningsleder i CICERO, skal lede arbeidet.

Effekten av klimaarbeid fanges ikke opp

- Slik jordbrukets klimaregnskap utarbeides idag, fanges i liten grad effekten av klimatiltak som iverksettes på norske gårdsbruk opp, eller det tar lang tid før det vises i utslippsregnskapet. I tillegg regnes ikke reduksjoner i fossile utslipp fra mesteparten av landbrukets maskinpark og bygg inn i utslippsregnskapet til landbruket, og dermed vises ikke hele klimainnsatsen til landbruket, sier Gimming.

Han mener at det også er behov for bedre kunnskap om beregning av metan- og lystgassutslipp fra sektoren, samt bedre oversikt over karbonbinding i jord og skog.

Skal se på metoder for å redusere utslipp

- Klimaarbeidet i jordbruket må være best mulig faglig fundert, og et bedre klimaregnskap er en viktig brikke som må på plass i dette puslespillet. Dette er en viktig forutsetning for å lykkes med klimaarbeidet i landbruket samtidig som matproduksjonen ivaretas, sier Gimming.

Teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp i jordbruket nedsettes fra 9. november 2017 og skal fungere fram til 1. juli 2019. Utvalget skal gi faglige råd om hvordan eksisterende beregninger av utslipp og rapporteringsrutiner knyttet til utslippsregnskapet kan forbedres. Utvalget skal også se nærmere på metoder for hvordan jordbruket sitt samlede utslippsregnskap kan videreutvikles og synliggjøres bedre. Utvalget har sitt første møte 12. desember 2017.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere