Nytt klimautvalg skal gi bedre faggrunnlag

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Bjørn Gimming

Et nytt offentlig oppnevnt klimautvalg skal se på mulige forbedringer i jordbrukets klimaregnskap. – Nødvendig for å sikre et faglig fundament for videre klimaarbeid i jordbruket, mener Bjørn Gimming, 1. nestleder i Bondelaget.

For første gang settes det ned et teknisk beregningsutvalg for klimagasser i jordbruket som skal se på metoder for å forbedre jordbrukets klimaregnskap. Beslutningen er en oppfølging av enigheten i jordbruksavtalen 2016.

Utvalget består av representanter fra jordbrukets organisasjoner, fageksperter og rådgivere fra flere departement. Steffen Kalbekken, forskningsleder i CICERO, skal lede arbeidet.

Effekten av klimaarbeid fanges ikke opp

- Slik jordbrukets klimaregnskap utarbeides idag, fanges i liten grad effekten av klimatiltak som iverksettes på norske gårdsbruk opp, eller det tar lang tid før det vises i utslippsregnskapet. I tillegg regnes ikke reduksjoner i fossile utslipp fra mesteparten av landbrukets maskinpark og bygg inn i utslippsregnskapet til landbruket, og dermed vises ikke hele klimainnsatsen til landbruket, sier Gimming.

Han mener at det også er behov for bedre kunnskap om beregning av metan- og lystgassutslipp fra sektoren, samt bedre oversikt over karbonbinding i jord og skog.

Skal se på metoder for å redusere utslipp

- Klimaarbeidet i jordbruket må være best mulig faglig fundert, og et bedre klimaregnskap er en viktig brikke som må på plass i dette puslespillet. Dette er en viktig forutsetning for å lykkes med klimaarbeidet i landbruket samtidig som matproduksjonen ivaretas, sier Gimming.

Teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp i jordbruket nedsettes fra 9. november 2017 og skal fungere fram til 1. juli 2019. Utvalget skal gi faglige råd om hvordan eksisterende beregninger av utslipp og rapporteringsrutiner knyttet til utslippsregnskapet kan forbedres. Utvalget skal også se nærmere på metoder for hvordan jordbruket sitt samlede utslippsregnskap kan videreutvikles og synliggjøres bedre. Utvalget har sitt første møte 12. desember 2017.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere