Nytt grøntutvalg oppnevnt

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Styret har oppnevnt nytt grøntutvalg i Norges Bondelag.


Arbeidsområdet til grøntutvalget omfatter produksjon både på friland og i veksthus.

Johan Arnt Hernes, Nord-Trøndelag, fortsetter som leder av grøntutvalget i 2012-2013.

Som medlemmer av utvalget for perioden 2012- 2014 oppnevnes Terje Larssen, Hordaland, og Thorleif Müller.

Som representant for styret i Bondelaget oppnevnes Synne Vahl Rogn.

 

Geir-Tore Berg, Troms, Ståle Runestad, Rogaland og Thor Johannes Rogneby, Oppland, var ikke på valg. 

Kristin Bue Jahn fortsetter et år til som konsultativ medlem fra Norsk Gartnerforbund. 

Grøntutvalget i Bondelaget er et rådgivende organ for styret i saker som vedrører potet-, grønnsak-, frukt- og bærprodusentenes interesser. Arbeidsområdet omfatter produksjon både på friland og i veksthus.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere