Nytt forslag om festeavgift et steg i riktig retning

Publisert 01.04.2015
  • Tips en venn om denne siden

Grunneierne kan øke avgiften når festeavtalene forlenges.

Regjeringens forslag til endringer i tomtefesteloven gir bortfester og grunneier mulighet for å øke festeavgiften ved forlengelse av festeavtaler. 

– Det er et steg i riktig retning for å sikre samsvar mellom loven og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Bakgrunnen for regjeringens endringsforslag om ny festeavgift, er at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK) i 2012 slo fast at reglene i tomtefesteloven var i strid med bortfesternes eiendomsvern. I sin begrunnelse la Domstolen vekt på at dagens festeavgifter er for lave og uten sammenheng med tomtens markedsverdi. Domstolen slo fast at det ikke forelå en rimelig balanse når det gjaldt verdifordelingen mellom fester og grunneier. Hele verdiøkningen har tilfalt fester.

- Det er bra at regjeringen nå følger opp dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og gir utleiere rett til å øke festeavgiften for å rette opp den skjeve balansen Menneskerettighetsdomstolen slo fast er feil, sier Olav A. Veum, leder i Norges Skogeierforbund.

Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund er enig i prinsippet om ”engangsløft” som innebærer at utleier ved forlengelse av festeavtalen kan kreve høyere avgift. Den regulerte festeavgiften skal etter regjeringens forslag utgjøre 2,5 prosent av råtomtverdien, begrenset oppad til litt over kr 11 000. Organisasjonene mener ikke det er riktig å lovfeste avkastningsrenten, og at det bør være opp til domstolene å fastsette renten slik situasjonen er i dag – eventuelt i forskrift for å følge markedsrenten til enhver tid.

- Når Tomtefesterforbundet nå hevder at regjeringens forslag innebærer en verdioverføring i millionklassen fra fester til bortfester, er det å snu saken på hodet. Forslaget retter opp en feil som har betydd at festere siden 1940 har hatt lavere festeavgifter enn det de skulle ha hatt i henhold til avtale med bortfester, understreker Lars Petter Bartnes.

- Det er viktig å lage en regel som kan stå seg over tid. Derfor burde det tilstrebes mer likevekt mellom fester og bortfester, slår Veum fast.

Både Bondelaget og Skogeierforbundet har over lang tid jobbet for å få endret tomtefesteloven, og organisasjonene ser nå resultater av sitt arbeid.

- Målet for regjeringen må være å få plass et lovverk som hindrer unødige tvister, og som samtidig fjerner all tvil om at loven er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, avslutter Bartnes.

Kontaktpersoner:

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag 90 08 45 76

Ole Jacob Helmen, advokat i Norges Bondelag 958 32 433

Olav A. Veum, leder i Norges Skogeierforbund 901 38 998

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere