Nytt aksjonsutvalg satt

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Planlegging av mulige aksjoner i forbindelse med jordbruksoppgjøret er i gang.

Aksjonsutvalget i Norges Bondelag 2014:  Bak fra venstre; Lars Petter Taule (org.sjef Hordaland), Lars Morten Rosmo (fylkesleder Sør-Trøndelag), Hans Edvard Torp (fylkesleder Vestfold), Foran fra venstre: Synne Vahl Rogn (utvalgsleder), Birte Usland (fylkesleder Vest-Agder), Lise Boeck Jakobsen (kommunikasjonssjef NB), Astrid Solberg (organisasjonssjef NB). 

Aksjonsutvalget har som hovedoppgave å planlegge mulige aksjoner i forbindelse med jordbruksoppgjørene. I dag hadde uvalget for 2014 sitt første møte. Utvalget består av både ansatte og tillitsvalgte i Norges Bondelag, og ledes av Synne Vahl Rogn fra hovedstyret.

I fjor vår var forrige gang utvalgets aksjonsplaner ble satt ut i livet. Da brøt bøndene brøt forhandlingene med staten før de hadde kommet i gang, og traktorer i byene, blokkader og kollektivt oppkjøp av brød var noen av tiltakene.

Dagens møte gikk med til å utveksle ideer og til å diskutere mulige reaksjonsformer dersom det skulle bli et brudd i 2014. Som alltid vil aksjonsutvalget også ha et øye på det som måtte komme av store og raske endringer i landbrukspolitikken, også utenfor forhandlingsperioden.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere