Nytt aksjonsutvalg satt

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Planlegging av mulige aksjoner i forbindelse med jordbruksoppgjøret er i gang.

Aksjonsutvalget i Norges Bondelag 2014:  Bak fra venstre; Lars Petter Taule (org.sjef Hordaland), Lars Morten Rosmo (fylkesleder Sør-Trøndelag), Hans Edvard Torp (fylkesleder Vestfold), Foran fra venstre: Synne Vahl Rogn (utvalgsleder), Birte Usland (fylkesleder Vest-Agder), Lise Boeck Jakobsen (kommunikasjonssjef NB), Astrid Solberg (organisasjonssjef NB). 

Aksjonsutvalget har som hovedoppgave å planlegge mulige aksjoner i forbindelse med jordbruksoppgjørene. I dag hadde uvalget for 2014 sitt første møte. Utvalget består av både ansatte og tillitsvalgte i Norges Bondelag, og ledes av Synne Vahl Rogn fra hovedstyret.

I fjor vår var forrige gang utvalgets aksjonsplaner ble satt ut i livet. Da brøt bøndene brøt forhandlingene med staten før de hadde kommet i gang, og traktorer i byene, blokkader og kollektivt oppkjøp av brød var noen av tiltakene.

Dagens møte gikk med til å utveksle ideer og til å diskutere mulige reaksjonsformer dersom det skulle bli et brudd i 2014. Som alltid vil aksjonsutvalget også ha et øye på det som måtte komme av store og raske endringer i landbrukspolitikken, også utenfor forhandlingsperioden.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere