Aksjonsutvalget i Norges Bondelag 2014:  Bak fra venstre; Lars Petter Taule (org.sjef Hordaland), Lars Morten Rosmo (fylkesleder Sør-Trøndelag), Hans Edvard Torp (fylkesleder Vestfold), Foran fra venstre: Synne Vahl Rogn (utvalgsleder), Birte Usland (fylkesleder Vest-Agder), Lise Boeck Jakobsen (kommunikasjonssjef NB), Astrid Solberg (organisasjonssjef NB). 

Aksjonsutvalget har som hovedoppgave å planlegge mulige aksjoner i forbindelse med jordbruksoppgjørene. I dag hadde uvalget for 2014 sitt første møte. Utvalget består av både ansatte og tillitsvalgte i Norges Bondelag, og ledes av Synne Vahl Rogn fra hovedstyret.

I fjor vår var forrige gang utvalgets aksjonsplaner ble satt ut i livet. Da brøt bøndene brøt forhandlingene med staten før de hadde kommet i gang, og traktorer i byene, blokkader og kollektivt oppkjøp av brød var noen av tiltakene.

Dagens møte gikk med til å utveksle ideer og til å diskutere mulige reaksjonsformer dersom det skulle bli et brudd i 2014. Som alltid vil aksjonsutvalget også ha et øye på det som måtte komme av store og raske endringer i landbrukspolitikken, også utenfor forhandlingsperioden.