Konferansen finner sted på nye Hadeland Videregående skole 9. november. Landbrukets Fagråd Hadeland er en av arrangørene, og det blir lagt opp til en egen sesjon spesielt rettet mot landbruket med temaet "Ja til vekst - men hvordan?".

Landbruksseksjonen vil sette fokus på

  • Nyskaping i landbruket
  • Kunnskapsbasert næringsliv
  • Tettstedsutvikling relatert til trivsel og vekst.

Det er skuespiller Per Chr. Ellefsen som skal lede konferansen sammen med stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien. Landbruks- og matminister Tryge Slagsvold Vedum er blant de som har varslet sin ankomst, og du kan lese mer om konferansen på nettsidene til Hadelandskonferansen.