Nye standardavtaler for vindparker

Publisert 06.01.2014
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag lanserer nå standardavtaler for grunneiere med aktuelle arealer for vindkraftutbygging.

Utarbeidelsen av avtalene har skjedd i samarbeid med Norges Skogeierforbund. Avtaleverket vil kunne være til stor nytte for grunneiere med aktuelle arealer for utleie til vindparker. Jo tidligere i prosessen grunneierne innleder samarbeid og tar avtaleverket i bruk, jo bedre vil resultatet kunne bli.

Disse standardavtaledokumentene er utarbeidet:

  • Avtale for arealutleie til utbygger
  • Internavtale mellom berørte grunneiere
  • Vedtekter for grunneierlag i vindparken
  • Brukerveiledning til avtalene

Standardavtalene er utarbeidet som en delsatsing i Prosjekt fornybar elproduksjon i landbruket, som nylig er avsluttet. Avtaledokumentene er ført i pennen av advokat Ivar Chr. Andersskog i Advokatfirmaet Nidaros – i samarbeid med prosjektleder Terje Engvik og advokatene Ole Jacob Helmen og Erlend Stabell Daling i Bondelaget. Fra Norges Skogeierforbund har rådgiver Dag Skjølaas deltatt i arbeidet.

Avtalene gir komplette eksempler på hvordan gjennomarbeidete avtaler kan se ut. I brukerveiledningen utdypes avtalebestemmelsene, og det gis en omtale av ulike måter å løse utfordringer på og ulike godtgjørelsesmodeller som benyttes i markedet. Om grunneierne bør danne et formelt grunneierlag, vil kunne avhenge av antallet grunneiere og måten samarbeidet ønskes organisert på.

Ofte vil et utbyggingsselskap ha sine egne avtalemaler og presentere ferdige forslag for grunneierne. I slike tilfelle vil standardavtalen for arealutleie med brukerveiledning være nyttig for å vurdere innholdet i et mottatt avtaleforslag. Avtaleprosessen kan være komplisert og utfordrende. Bondelaget råder medlemmene til å søke sakkyndig hjelp i prosessen og til gjennomgang av avtaledokumenter før signering. Samarbeidsadvokatene til Bondelaget kan yte verdifull bistand.

Standardavtaledokumentene for vindkraft er tilgjengelige for medlemmene innlogget på Bondelagets ekstranett eller i nettbutikken.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere