Nye standardavtaler for småkraft

Av Terje Engvik,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag og LVK lanserer nå to nye standardavtaler som vil bidra til kvalitetssikring og forenkling av arbeidet.

Illustrasjonsfoto: Terje EngvikI samarbeid med Norges Bondelag og LVK (Landssamanslutninga for vassdragskommunar) har Advokatfirmaet Lund & Co under ledelse av advokat Ulf Larsen, utarbeidet to helt nye standardavtaler for småkraft. Avtalene erstatter de tidligere "Lillekraft-avtalene". Norges Bondelag har deltatt aktivt i utformingen av avtalene, særlig representert ved prosjektleder Terje Engvik. Dertil har to av Bondelagets advokater har fulgt prosessen tett.

De nye standardavtalene representerer en forenkling av avtaleverket og ajourfører samtidig avtaleinnholdet i tråd med den raske utviklingen en har hatt i småkraftnæringen.

Bondekraft-avtalen

Den første avtalen ("Bondekraft-avtalen") er utarbeidet til bruk for falleiere som ønsker å bygge og eie et småkraftverk i egen regi. Avtalen regulerer alle faser av prosessen; planlegging, fallrettsutleie, avtalevilkår gjennom driftsperioden og avslutningen av avtaleforholdet. Falleiere som er godt i gang med planleggingen, men som ikke har skrevet fallrettsavtale ennå, kan bruke de delene av standardavtalen som passer. Avtalen fanger også opp tilfellene der ikke alle falleierne ønsker å være med på å eie kraftverket.

Utleie-avtalen

Den andre avtalen ("Utleie-avtalen"), dekker tilfellene der falleierne ønsker å leie ut fallretten til et samarbeidsselskap, enten i form av ren utleie eller i kombinasjon med delt eierskap i kraftverket. I slike tilfeller vil ofte samarbeidspartneren ha sine egne avtalemodeller som presenteres for falleierne. Standardavtalen vil da ha en viktig funksjon når falleieren skal vurdere tilbudet fra samarbeidspartneren og inngå forhandlinger om en endelig avtale.

Trygt og kvalitetssikret

Standardavtalene er eksempler på trygge og kvalitetssikrede avtaler for partene. De forskjellige avtalesituasjonene vil alltid variere, og i markedet finnes det mange forskjellige avtalevarianter. Derfor må standardavtalene alltid tilpasses den konkrete situasjonen for avtaleforholdet - med aktuelle tilføyelser, strykninger eller omredigeringer. Det anbefales sakkyndig bistand og juridisk assistanse før de endelige avtalene utarbeides og signeres.

Standardavtalene Bondekraftavtalen og Utleieavtalen er gratis tilgjengelige for medlemmene i nettbutikken.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere