Uttalelsene fra lokallaga er viktige for forhandlingsutvalget, fra venstre Nils T. Bjørke, Brita Skallerud, Berit Hundåla og Per Skorge.Da Norges Bondelag sendte ut studieheftet om jordbruksoppgjøret 2013 - Nye muligheter, var målsettingen å bygge kompetanse om landbrukspolitikk, gi grunnlag for høringsuttalelse til jordbruksforhandlingene, politisk påvirkning og organisasjonsmessige tiltak.

- Norges Bondelag legger stor vekt på uttalelser fra lokallag og fylkeslag, ble det understreket da lokallaga ble orientert om studiemateriellet og høringsarbeidet.

  • Fristen for innspill fra lokallaga er satt til 15. februar, og høringen foregår på denne måten:
  • lokallagsleder har fått tilsendt en link på e-post hvor spørsmålene i studieheftet kan besvares
  • Det er bare anledning å sende en besvarelse per lokallag
  • Bondelaget ber om at flest mulig innspill senes elektronisk, for enklere kunne håndtere innspilla i etterkant.
  • Innspillene blir sendt det respektive fylket for å brukes i fylkeslagas innspill i jordbruksforhandlingene
  • Høringssvar på PAPIR må sendes fylkeslaga innen fristen

Brev om studie- og høringsarbeid: Jordbruksoppgjøret 2013 - Nye muligheter (pdf)