Nye møter om jordbruksoppgjøret

Publisert 23.06.2017
  • Tips en venn om denne siden

Forsell og Bartnes
Forhandlingslederne: Lars Petter Bartnes og Leif Forsell under jordbruksforhandlingene i mai.

Jordbruket og staten møtes i dag, for å fordele rammen etter Stortingets vedtak.

Etter bruddet i jordbruksforhandlingene vedtok Stortinget en ramme på 625 millioner kroner og føringer for fordelingen, og sendte oppgjøret tilbake til partene. Staten og jordbruket hadde sitt første møte onsdag. I går møttes de igjen og gikk gjennom respektive posisjoner.

- Det er en god tone, men vi har stor uenighet på flere punkter i fordelingen. Størrelsen på rammen begrenser handlingsrommet for å nå våre prioriteringer, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og jordbrukets forhandlingsleder. 

Det blir videre møter med staten i dag, og det er usikkert når forhandlingene vil avsluttes.

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere