Nye møter om jordbruksoppgjøret

Publisert 23.06.2017
  • Tips en venn om denne siden

Forsell og Bartnes
Forhandlingslederne: Lars Petter Bartnes og Leif Forsell under jordbruksforhandlingene i mai.

Jordbruket og staten møtes i dag, for å fordele rammen etter Stortingets vedtak.

Etter bruddet i jordbruksforhandlingene vedtok Stortinget en ramme på 625 millioner kroner og føringer for fordelingen, og sendte oppgjøret tilbake til partene. Staten og jordbruket hadde sitt første møte onsdag. I går møttes de igjen og gikk gjennom respektive posisjoner.

- Det er en god tone, men vi har stor uenighet på flere punkter i fordelingen. Størrelsen på rammen begrenser handlingsrommet for å nå våre prioriteringer, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og jordbrukets forhandlingsleder. 

Det blir videre møter med staten i dag, og det er usikkert når forhandlingene vil avsluttes.

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere