Etter bruddet i jordbruksforhandlingene vedtok Stortinget en ramme på 625 millioner kroner og føringer for fordelingen, og sendte oppgjøret tilbake til partene. Staten og jordbruket hadde sitt første møte onsdag. I går møttes de igjen og gikk gjennom respektive posisjoner.

- Det er en god tone, men vi har stor uenighet på flere punkter i fordelingen. Størrelsen på rammen begrenser handlingsrommet for å nå våre prioriteringer, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og jordbrukets forhandlingsleder. 

Det blir videre møter med staten i dag, og det er usikkert når forhandlingene vil avsluttes.