Nye målpriser på frukt og grønt

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Målprisene for frukt og grønnsaker øker etter årets jordbruksoppgjør. Se endringene her.

Årets jordbruksoppgjør innebærer en økning i målprisene for frukt og grønnsaker med 3,4 prosent. Landbruks- og matdepartementet har nå fastsatt nye ukentlige målpriser og øvre prisgrenser fra 1. juli fram til 30. juni 2015.

Prisene øker mest for rosenkål og løk, mens purre, agurk og tomat får minst tillegg. De største tilleggene er gitt for de kulturene som har tatt ut målprisen i inneværende avtaleperiode (2013/2014).


I gjennomsnitt øker prisene som følger:


Rosenkål:  5,0 % tilsvarende: 65 øre/kg
Kepaløk: 4,8 % tilsvarende: 29 øre/kg
Epler:  4,3 % tilsvarende: 60 øre/kg
Gulrot:  4,3 % tilsvarende: 34 øre/kg
Blomkål: 4,3 % tilsvarende: 35 øre/kg
Hvitkål: 4,1 % tilsvarende: 27 øre/kg
Isbergsalat: 3,6 % tilsvarende: 30 øre/kg
Tomat:  2,5 % tilsvarende: 43 øre/kg
Agurk:  2,3 % tilsvarende: 16 øre/kg
Purre:  2,2 % tilsvarende: 37 øre/kg

Målprisen for potet øker med 20 øre/kg i gjennomsnitt. Departementet har valgt å øke prisene mest fra slutten av oktober og fram til nyttår (ca 30 øre/kg). Minst prisøkning blir det i september og oktober, samt på slutten av lagringssesongen, dvs fra midten av april fram til de norske tidligpotetene kommer på markedet. Da øker målprisene i underkant av 10 øre/kg.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere