Nye i Budsjettnemnda

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Anne Thorine Lundstein og Anders Huus er foreslått som Bondelagets representanter til Budsjettnemnda.

Det er Landbruks- og matdepartementet som foretar den endelige oppnevningen til Budsjettnemda for jordbruket, og Bondelaget foreslår Per Aas som felles representant fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

BFJ har som hovedoppgave å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av den økonomiske stilling i jordbruket, først og fremst til bruk under forhandlingene om jordbruksavtalene.

Materialet som BFJ utarbeider til jordbruksforhandlingene består nå av:

 • Jordbrukets totalregnskap og budsjett. Beregningene viser registrerte og normaliserte tall for inntekter, kostnader, arbeidsforbruk og nettoresultat i jordbruket totalt.
 • Referansebruksberegninger for jordbruket. Beregningene viser inntekter, kostnader og nettoresultat på 25 referansebruk med forskjellig driftsform, bruksstørrelse og regional plassering. Til disse beregningene hører også en beregning som sammenstiller inntektsutviklingen på referansebrukene over flere år.
 • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken. Resultatkontrollen viser utviklingen innenfor sentrale områder som priser, kostnader, inntekter, investeringer, bruk av innsatsfaktorer, arbeidsforbruk, produksjon, miljø- og ressursvern, distriktspolitikk, sysselsetting, matvaresikkerhet, likestilling m.m.

Dette er medlemmene*

 • Knut Børve, formann - ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet
 • Guro Dæhlen - rådgiver i Landbruks- og matdepartementet
 • Olaf Godli - generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Steinar Helgen - seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet
 • Anders Huus - seniorrådgiver i Norges Bondelag
 • Kjersti Røhnebæk - bonde, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Eli Moen - avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet
 • Turid Mette Nilsen - underdirektør i Finansdepartementet
 • Ole Rognstad - statistikkrådgiver i Statistisk sentralbyrå
 • Per Arne Skjeflo - avdelingsdirektør i Finansdepartementet
 • Anne Thorine Lundstein, assisterende næringspolitisk sjef, Norges Bondelag
 • Per Aas - bonde, felles representant for Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

*Her er Bondelagets representanter lagt inn, de øvrige medlemmene er FØR LMDs endelige oppnevning.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere