Nye i Budsjettnemnda

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Anne Thorine Lundstein og Anders Huus er foreslått som Bondelagets representanter til Budsjettnemnda.

Det er Landbruks- og matdepartementet som foretar den endelige oppnevningen til Budsjettnemda for jordbruket, og Bondelaget foreslår Per Aas som felles representant fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

BFJ har som hovedoppgave å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av den økonomiske stilling i jordbruket, først og fremst til bruk under forhandlingene om jordbruksavtalene.

Materialet som BFJ utarbeider til jordbruksforhandlingene består nå av:

 • Jordbrukets totalregnskap og budsjett. Beregningene viser registrerte og normaliserte tall for inntekter, kostnader, arbeidsforbruk og nettoresultat i jordbruket totalt.
 • Referansebruksberegninger for jordbruket. Beregningene viser inntekter, kostnader og nettoresultat på 25 referansebruk med forskjellig driftsform, bruksstørrelse og regional plassering. Til disse beregningene hører også en beregning som sammenstiller inntektsutviklingen på referansebrukene over flere år.
 • Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken. Resultatkontrollen viser utviklingen innenfor sentrale områder som priser, kostnader, inntekter, investeringer, bruk av innsatsfaktorer, arbeidsforbruk, produksjon, miljø- og ressursvern, distriktspolitikk, sysselsetting, matvaresikkerhet, likestilling m.m.

Dette er medlemmene*

 • Knut Børve, formann - ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet
 • Guro Dæhlen - rådgiver i Landbruks- og matdepartementet
 • Olaf Godli - generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Steinar Helgen - seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet
 • Anders Huus - seniorrådgiver i Norges Bondelag
 • Kjersti Røhnebæk - bonde, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Eli Moen - avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet
 • Turid Mette Nilsen - underdirektør i Finansdepartementet
 • Ole Rognstad - statistikkrådgiver i Statistisk sentralbyrå
 • Per Arne Skjeflo - avdelingsdirektør i Finansdepartementet
 • Anne Thorine Lundstein, assisterende næringspolitisk sjef, Norges Bondelag
 • Per Aas - bonde, felles representant for Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

*Her er Bondelagets representanter lagt inn, de øvrige medlemmene er FØR LMDs endelige oppnevning.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere