Nye fylkesleiarar på plass

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har fått fem nye fylkesleiarar denne våren.

Fem nyvalde fylkesleiarar og ein ny organisasjonssjef var på plass då representantskapet i Norges Bondelag var samla like før påske. Vi ønskjer dei velkomne på laget og lukke til med viktige arbeidsoppgåver.

 Erling Aas-Eng er ny fylkesleiar i Hedmark Bondelag etter Einar Myki. Han er mjølkebonde i Tolga og tidlegare ordførar.

  • Les meir:

Tor Erik Leland er ny fylkesleiar i Vest-Agder etter Birte Ueland. Han er mjølkebonde i Audnedal.

Thorleif Müller er  nyvald leiar i Vestfold Bondelag etter Hans Edvard Torp. Müller er jordbærprodusent på Nøtterøy.

Aslak Snarteland er vald til ny fylkesleiar i Telemark etter Kjell Sølverød. Snarteland kjem frå Fyresdal og driv med mjølk, storfe og sau. Han er også styreleiar for Dyrsku`n.

Nyvald leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde var også aktivt til stades på representantskapsmøtet før påske. Felde er mjølkebonde i Breim og han tar over vervet etter Per Hilleren.

Mina Mjærum Johansen er ny organisasjonssjef i Østfold etter Nina Glomsrud Saxrud. Mina kjem frå jobben som rådgjevar i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere