Nye fylkesleiarar på plass

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har fått fem nye fylkesleiarar denne våren.

Fem nyvalde fylkesleiarar og ein ny organisasjonssjef var på plass då representantskapet i Norges Bondelag var samla like før påske. Vi ønskjer dei velkomne på laget og lukke til med viktige arbeidsoppgåver.

 Erling Aas-Eng er ny fylkesleiar i Hedmark Bondelag etter Einar Myki. Han er mjølkebonde i Tolga og tidlegare ordførar.

  • Les meir:

Tor Erik Leland er ny fylkesleiar i Vest-Agder etter Birte Ueland. Han er mjølkebonde i Audnedal.

Thorleif Müller er  nyvald leiar i Vestfold Bondelag etter Hans Edvard Torp. Müller er jordbærprodusent på Nøtterøy.

Aslak Snarteland er vald til ny fylkesleiar i Telemark etter Kjell Sølverød. Snarteland kjem frå Fyresdal og driv med mjølk, storfe og sau. Han er også styreleiar for Dyrsku`n.

Nyvald leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde var også aktivt til stades på representantskapsmøtet før påske. Felde er mjølkebonde i Breim og han tar over vervet etter Per Hilleren.

Mina Mjærum Johansen er ny organisasjonssjef i Østfold etter Nina Glomsrud Saxrud. Mina kjem frå jobben som rådgjevar i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere