Nye forsikringstilbud til Bondelagets medlemmer

Publisert 13.06.2017
  • Tips en venn om denne siden

Illustrasjonsbilde

Norges Bondelag utvider tilbudet på personforsikringer for medlemmer, og lanserer i dag Bondelagets Personforsikringskontor.

Nylig gjennomførte Norges Bondelag en tilbudsprosess i forsikringsmarkedet for å kunne tilby våre medlemmer riktige personforsikringer til en riktig pris.  Landbruksforsikring AS gav da det beste tilbudet på personforsikring, og resultatet er reduserte priser og bedrede vilkår for Bondelagets eksisterende personforsikringer.

Automatisk overføring

Fra 1. oktober 2017 overtar dermed Landbruksforsikring AS driften av Bondelagets kollektive Gruppelivs- og ulykkesforsikringer. De to kollektive gruppelivs- og ulykkesforsikringerne overføres automatisk til Landbruksforsikring AS fra 1. oktober og du behøver ikke foreta deg noe. Du får minst like gode vilkår som i dag, uten krav om ny helseerklæring.

Nye forsikringstilbud fra 15. juni

Det har også vært et mål for Norges Bondelag å kunne tilby nye, kollektive personforsikringer til våre medlemmer, og 15. juni etablerer vi Bondelagets Personforsikringskontor som tilbyr fem nye kollektive personforsikringer til gode vilkår for medlemmene i Norges Bondelag:

  • Bondelagets Yrkesskadeforsikring – for bonden selv:

Gir den selvstendig næringsdrivende bonde mulighet til å forsikre seg selv på samme måte som fast ansatte forsikres.

  • Bondelagets Uføreforsikring:

Gir engangsutbetaling om du blir mer enn 50 % arbeidsufør, uansett årsak.

  • Bondelagets Kritisk Sykdomsforsikring:

Gir utbetaling om du skulle å få en alvorlig sykdom.

  • Bondelagets Barne- og ungdomsforsikring:

Ulykkes- og uføreforsikring for barn og ungdom inntil 26 år.

  • Bondelagets Helseforsikring:

Sikrer rask sykehusbehandling, slik at du kommer fort tilbake i arbeid. Et samarbeid også med Vertikal Helse.

Det er Norges Bondelag som eier Bondelagets Personforsikringskontor og de kollektive personforsikringene, men det er Landbruksforsikring AS som drifter kontoret og har risikoen for forsikringsvirksomheten.

Gjensidige fortsatt samarbeidspartner

For privat- og landbruksforsikringer er Gjensidige fortsatt Bondelagets samarbeidspartner, og overflyttingen av personforsikringene påvirker ikke rabattene på dine øvrige forsikringer, så lenge du beholder tre eller flere forsikringer i Gjensidige.

Trenger du mer informasjon?

Du finner mer informasjon om de nye personforsikringene på www.bondelagsforsikring.no. Hvis du har spørsmål, eller ønsker å få råd og eventuelt kjøpe disse forsikringene, kan du kontakte Bondelagets Personforsikringskontor på 22 05 46 00 eller sende en e-post til post@bondelagsforsikring.no.


Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere