Nylig gjennomførte Norges Bondelag en tilbudsprosess i forsikringsmarkedet for å kunne tilby våre medlemmer riktige personforsikringer til en riktig pris.  Landbruksforsikring AS gav da det beste tilbudet på personforsikring, og resultatet er reduserte priser og bedrede vilkår for Bondelagets eksisterende personforsikringer.

Automatisk overføring

Fra 1. oktober 2017 overtar dermed Landbruksforsikring AS driften av Bondelagets kollektive Gruppelivs- og ulykkesforsikringer. De to kollektive gruppelivs- og ulykkesforsikringerne overføres automatisk til Landbruksforsikring AS fra 1. oktober og du behøver ikke foreta deg noe. Du får minst like gode vilkår som i dag, uten krav om ny helseerklæring.

Nye forsikringstilbud fra 15. juni

Det har også vært et mål for Norges Bondelag å kunne tilby nye, kollektive personforsikringer til våre medlemmer, og 15. juni etablerer vi Bondelagets Personforsikringskontor som tilbyr fem nye kollektive personforsikringer til gode vilkår for medlemmene i Norges Bondelag:

  • Bondelagets Yrkesskadeforsikring – for bonden selv:

Gir den selvstendig næringsdrivende bonde mulighet til å forsikre seg selv på samme måte som fast ansatte forsikres.

  • Bondelagets Uføreforsikring:

Gir engangsutbetaling om du blir mer enn 50 % arbeidsufør, uansett årsak.

  • Bondelagets Kritisk Sykdomsforsikring:

Gir utbetaling om du skulle å få en alvorlig sykdom.

  • Bondelagets Barne- og ungdomsforsikring:

Ulykkes- og uføreforsikring for barn og ungdom inntil 26 år.

  • Bondelagets Helseforsikring:

Sikrer rask sykehusbehandling, slik at du kommer fort tilbake i arbeid. Et samarbeid også med Vertikal Helse.

Det er Norges Bondelag som eier Bondelagets Personforsikringskontor og de kollektive personforsikringene, men det er Landbruksforsikring AS som drifter kontoret og har risikoen for forsikringsvirksomheten.

Gjensidige fortsatt samarbeidspartner

For privat- og landbruksforsikringer er Gjensidige fortsatt Bondelagets samarbeidspartner, og overflyttingen av personforsikringene påvirker ikke rabattene på dine øvrige forsikringer, så lenge du beholder tre eller flere forsikringer i Gjensidige.

Trenger du mer informasjon?

Du finner mer informasjon om de nye personforsikringene på www.bondelagsforsikring.no. Hvis du har spørsmål, eller ønsker å få råd og eventuelt kjøpe disse forsikringene, kan du kontakte Bondelagets Personforsikringskontor på 22 05 46 00 eller sende en e-post til post@bondelagsforsikring.no.