Nye forsikringsdokumenter på vei

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Nå kommer de første forsikringsdokumentene fra vår nye forsikringsleverandør i posten. Dette gjelder deg som har kollektive personforsikringer gjennom Norges Bondelag.

Har du i dag en eller flere av Norges Bondelags kollektive personforsikringer, vil du i løpet av denne uka motta fornyelsesbrev og nye forsikringsdokumenter. Du vil motta dokumentene fra Landbruksforsikring AS som er ny forsikringsleverandør for Norges Bondelag.

Ny forsikringsleverandør

Landbruksforsikring AS ble tidligere i år valgt som ny leverandør for Bondelagets kollektive personforsikringer, med virkning fra 1.10.2017. Flyttingen gir deg som bondelagsmedlem samme forsikringsdekning med like eller bedre vilkår til lavere pris, uten krav om ny helseerklæring. Dette gjelder forsikringene Norges Bondelags Gruppelivsforsikring, Norges Bondelags kollektive Ulykkesforsikring for voksne og Norges Bondelags kollektive Ulykkesforsikring for barn.

Du som har en av disse forsikringene vil motta mer informasjon i form av et fornyelsesbrev, nye forsikringsdokumenter og faktura i løpet av denne uka.

Nye kollektive personforsikringsprodukter

I samarbeid med Landbruksforsikring AS har Bondelaget også etablert fem nye kollektive personforsikringsprodukter. Disse produktene er eksklusive for medlemmer i Norges Bondelag, spesialtilpasset for deg som bonde og tilbys til en svært gunstig pris.

De nye produktene er Bondelagets Yrkesskadeforsikring – for bonden selv, Bondelagets Uføreforsikring, Bondelagets Kritisk sykdomsforsikring, Bondelagets Barne- og ungdomsforsikring og Bondelagets Helseforsikring.

Spørsmål?

Norges Bondelag og Landbruksforsikring AS har i samarbeid etablert Bondelagets Personforsikringskontor, som skal gi rådgivning og selge Bondelagets kollektive personforsikringer, og kan svare på spørsmål du måtte ha om overflyttingen.

Kontakt Bondelagets Personforsikringskontor på:

Telefon:          22 05 46 00 (kl. 08:00-15:30 man-fre)
E-post:            post@bondelagsforsikring.no
Web:               www.bondelagsforsikring.no

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere