Årets jordbruksforhandlingar pågår framleis, og jordbrukets organisasjonar og staten møtast til nye forhandlingsmøte søndag kveld. Det er framleis stor avstand mellom partane, og ingenting er avgjort.

Jordbrukets forhandlingsutval som består av representantar frå Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, starta forhandlingane med staten tysdag 9. mai. Forhandlingene skal vere avslutta seinast i løpet av morgondagen, måndag 15. mai.