Nye forhandlingsmøte måndag føremiddag

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Overlevering av jordbrukets krav 26. april 2017 .
Merete Furuberg, Lars Petter Bartnes og Leif Forsell ved overleveringa av jordbrukets krav 26. april. Dei tre sitt i nye forhandlingsmøte måndag 15. mai.

15. mai er fristen for eit resultat i årets jordbruksoppgjer, og måndag sitt partane i nye møte.

Måndag 15. mai er sett som sluttdato for å finne ei løysing i årets jordbruksoppgjer, og måndag morgon møttest partane til nye forhandlingsmøte. Forhandlingane strammar seg til, og det er framleis uvisst kva som blir utfallet av forhandlingane.

Norges  Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte sitt samla krav til årets jordbruksforhandlingar til staten 26. april. 5. mai mottok jordbruket statens krav, og tysdag 9. mai sette partane seg ved forhandlingsbordet. I dag er altså fristen for årets jordbruksoppgjer.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere