Måndag 15. mai er sett som sluttdato for å finne ei løysing i årets jordbruksoppgjer, og måndag morgon møttest partane til nye forhandlingsmøte. Forhandlingane strammar seg til, og det er framleis uvisst kva som blir utfallet av forhandlingane.

Norges  Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte sitt samla krav til årets jordbruksforhandlingar til staten 26. april. 5. mai mottok jordbruket statens krav, og tysdag 9. mai sette partane seg ved forhandlingsbordet. I dag er altså fristen for årets jordbruksoppgjer.