Ny veileder til standardavtalene for småkraft

Publisert 03.10.2013
  • Tips en venn om denne siden

Ny veileder til standardavtalene for småkraft gjør avtaleverket lettere å bruke.

 Illustrasjonsfoto Frammarsvik Kraft, Sogn og Fjordane.Norges Bondelag, LVK (Landssamanslutninga av vasskraftkommunar) og Advokatfirmaet Lund & Co DA har tidligere lansert to standardavtaler for småkraftverk kalt "Bondekraft-avtalen" for realisering av småkraftverk i egen regi og "Utleieavtalen" for utleie av fallretter. Nå er det utarbeidet en veileder til de to standardavtalene. Formålet med veilederen er å gjøre det enda enklere for grunneierne å utarbeide skreddersydde avtaler på grunnlag av standardavtalene – eller vurdere kvaliteten på mottatte avtaleforslag fra utbyggingsselskaper for småkraft.

Eksempel på formell avtaleregulering

Standardavtaletekstene gir et fullstendig eksempel på formell avtaleregulering av de ulike problemstillingene i forbindelse med småkraftverksetablering og fallrettsutleie. Veilederen gir grundige, utfyllende kommentarer og beskriver på en del punkter alternative modeller og løsninger.

Bondekraftavtalen først

Veilederen, som er på i alt 34 sider, er bygget opp slik at Bondekraftavtalen behandles først. Siden standardavtalene er bygd opp etter samme mal og struktur, vil mange av kommentarene være felles for begge avtaletypene. Det som er spesielt for utleieavtalen omtales separat for seg i et eget kapittel avslutningsvis. Grunneiere som skal realisere småkraftverk i egen regi kan således nøye seg med å lese innledningen og kapitlet om Bondekraftavtalen. De som er i en situasjon der det er aktuelt å leie ut fallrettene, må lese hele veilederen for å få fullstendig informasjon.

Trygt og kvalitetssikret grunnlag for avtale

Ved bruk av standardavtalen og veilederen får partene et trygt og kvalitetssikret grunnlag for utarbeidelse av en konkret avtale som ivaretar partenes interesser. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at avtalene er standardavtaler. Det betyr at det regelmessig vil være behov for individuelle tilpasninger. Når det gjøres tilpasninger må man huske på at endringene også kan få betydning for hele avtalestrukturen. Ved individuelle tilpasninger kan det være fornuftig å snakke med en advokat først. Ved behov for bistand kan en av Bondelagets samarbeidsadvokater kontaktes.

Standardavtalene Bondekraftavtalen og Utleieavtalen sammen med veilederen er gratis tilgjengelige for Bondelagets medlemmer i nettbutikken eller innlogget på medlemssidene.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere