Ny tillit til Nils T. Bjørke

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Nils T. Bjørke, Berit Hundåla og Einar Frogner. Det blir Bondelagets ledertrio om valgkomiteen får viljen sin.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Nils T. Bjørke, arkivfoto: Per Ole RanbergEn enstemmig valgkomité foreslår for årsmøtet at Nils T. Bjørke blir gjenvalgt som Einar Frogner er innstilt som ny andre nestleder, arkivfoto: Randi Undsethleder. Valgkomiteen foreslår videre at Bjørke får med seg i ledelsen Berit Hundåla som 1. nestleder, gjenvalg, og Einar Frogner som ny 2. nestleder. Frogner har vært styremedlem i Bondelaget i tre år.

Jens Edvard Kase og Even Mengshoel har medelt valgkomiteen at de ikke ønsker gjenvalg. Valgkomiteen foreslår Bjørn Bjørn Gimming, Østfold, blir foreslått som nytt styremedlem i Norges Bondelag, arkivfoto: Nina Glomsrud Saxrud.Gimming (Østfold), Bjarne Leonhardsen (Troms) og Gustav Grøholt (Norske Felleskjøp) som nye styremedlemmer. Gimming er i dag leder av Østfold Bondelag og driver med ammekyr og korn. Leonhardsen har vært fast møtende i styret som 1. varamedlem.

Synne Vahl Rogn, Telemark foreslås gjenvalgt som styremedlem.

- Valgkomiteen har i sin innstilling vektlagt bred landbrukspolitisk erfaring og kompetanse, mer enn geografi og produksjonsretning, uttaler leder av valgkomiteen Fredmund Sandvik.

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Trine Hasvang Vaag (Nord-Trøndelag)

Ingunn Sognnes, Sogn og Fjordane (Tine BA)

Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag (Nortura)

Som nytt 1.varamedlem blir foreslått Kristin Ianssen (Østfold), mens Arnstein Røyneberg (Rogaland) og Birte Usland (Vest-Agder) foreslås gjenvalgt som henholdsvis 2. og 3. varamedlem.

Valgkomitéen foreslår også gjenvalg for ordfører Odd Christian Stenerud, Møre og Romsdal som også møter fast i styret i Norges Bondelag, og varaordfører Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal.

For ytterligere informasjon kontakt:

Leder av Valgkomiteen Fredmund Sandvik, telefon 95 02 74 51
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere