Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Nils T. Bjørke, arkivfoto: Per Ole RanbergEn enstemmig valgkomité foreslår for årsmøtet at Nils T. Bjørke blir gjenvalgt som Einar Frogner er innstilt som ny andre nestleder, arkivfoto: Randi Undsethleder. Valgkomiteen foreslår videre at Bjørke får med seg i ledelsen Berit Hundåla som 1. nestleder, gjenvalg, og Einar Frogner som ny 2. nestleder. Frogner har vært styremedlem i Bondelaget i tre år.

Jens Edvard Kase og Even Mengshoel har medelt valgkomiteen at de ikke ønsker gjenvalg. Valgkomiteen foreslår Bjørn Bjørn Gimming, Østfold, blir foreslått som nytt styremedlem i Norges Bondelag, arkivfoto: Nina Glomsrud Saxrud.Gimming (Østfold), Bjarne Leonhardsen (Troms) og Gustav Grøholt (Norske Felleskjøp) som nye styremedlemmer. Gimming er i dag leder av Østfold Bondelag og driver med ammekyr og korn. Leonhardsen har vært fast møtende i styret som 1. varamedlem.

Synne Vahl Rogn, Telemark foreslås gjenvalgt som styremedlem.

- Valgkomiteen har i sin innstilling vektlagt bred landbrukspolitisk erfaring og kompetanse, mer enn geografi og produksjonsretning, uttaler leder av valgkomiteen Fredmund Sandvik.

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Trine Hasvang Vaag (Nord-Trøndelag)

Ingunn Sognnes, Sogn og Fjordane (Tine BA)

Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag (Nortura)

Som nytt 1.varamedlem blir foreslått Kristin Ianssen (Østfold), mens Arnstein Røyneberg (Rogaland) og Birte Usland (Vest-Agder) foreslås gjenvalgt som henholdsvis 2. og 3. varamedlem.

Valgkomitéen foreslår også gjenvalg for ordfører Odd Christian Stenerud, Møre og Romsdal som også møter fast i styret i Norges Bondelag, og varaordfører Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal.

For ytterligere informasjon kontakt:

Leder av Valgkomiteen Fredmund Sandvik, telefon 95 02 74 51