Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norges Bygdeungdomslag, Gunn Jorunn Sørum signerte samarbeidsavtale sist uke.

Sist uke skreiv lederne i Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag under på en ny samarbeidsavtale.

- Samarbeidet mellom Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag har lange og sterke tradisjoner, og preges av gjensidig respekt og nytte, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.

- Samarbeidet bygger bl.a. på vårt felles politiske mål om levende bygder og landbruk i hele landet, Norges Bondelags behov for en "rekrutteringsorganisasjon" som er dyktig på skolering av tillitsvalgte og på Norges Bygdeungdomslags behov for administrativ hjelp, sier Solberg.

Ønsker samarbeid på alle nivå

Norges Bondelag støtter Norges Bygdeungdomslag med 600.000 kroner årlig. I tillegg til et samarbeid på nasjonalt plan, er det også ønskelig  at organisasjonene samarbeider på fylkes- og lokallagsnivå.

- Vi oppfordrer lokal- og fylkeslagene til gjensidig deltakelse på hverandres organisatoriske møteplasser og stille opp når den andre parten trenger dugnadshjelp. Et eksempel på dette er som vakter på Høstarrangementet, Åpen gård og  NBUs sommerstevner, sier Astrid Solberg.

Fylkeskontorene til Norges Bondelag forplikter seg til å tilby NBUs fylkeslag administrativ hjelp, tilgang til møterom og lån av kontorplass der det er mulig. Partene skal evaluere samarbeidsavtalen etter et år.