Ny samarbeidsavtale med Bygdeungdomslaget

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag støtter NBU med 600.000 kroner i året.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norges Bygdeungdomslag, Gunn Jorunn Sørum signerte samarbeidsavtale sist uke.

Sist uke skreiv lederne i Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag under på en ny samarbeidsavtale.

- Samarbeidet mellom Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag har lange og sterke tradisjoner, og preges av gjensidig respekt og nytte, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.

- Samarbeidet bygger bl.a. på vårt felles politiske mål om levende bygder og landbruk i hele landet, Norges Bondelags behov for en "rekrutteringsorganisasjon" som er dyktig på skolering av tillitsvalgte og på Norges Bygdeungdomslags behov for administrativ hjelp, sier Solberg.

Ønsker samarbeid på alle nivå

Norges Bondelag støtter Norges Bygdeungdomslag med 600.000 kroner årlig. I tillegg til et samarbeid på nasjonalt plan, er det også ønskelig  at organisasjonene samarbeider på fylkes- og lokallagsnivå.

- Vi oppfordrer lokal- og fylkeslagene til gjensidig deltakelse på hverandres organisatoriske møteplasser og stille opp når den andre parten trenger dugnadshjelp. Et eksempel på dette er som vakter på Høstarrangementet, Åpen gård og  NBUs sommerstevner, sier Astrid Solberg.

Fylkeskontorene til Norges Bondelag forplikter seg til å tilby NBUs fylkeslag administrativ hjelp, tilgang til møterom og lån av kontorplass der det er mulig. Partene skal evaluere samarbeidsavtalen etter et år.
 

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere