Fra Det Norske Måltid 2011, programleder Arne Hjeltnes og Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Per Ole Ranberg.Konkurransen blir organisert etter samme lest som i fjor, med en deling av landet i Nordpå, Midti, Vestpå, Sørpå og Østpå.

En jury i hver region nominerer sine beste produkter inn til den nasjonale finalen. Vinnere skal kåres i fire klasser:

  • Årets fisk- og skalldyrprodukt,
  • Årets kjøttprodukt,
  • Årets ost,
  • Årets nyskaping

- Jeg har god tro på at det blir en oppfølger av fjorårets serie på TV2, sier prosjektleder Harald osa i Stiftelsen Norsk Matkultur. - Vi har som mål at folk skal kunne følge kåringen av vinnerne i et flott TV-show ettter først å ha bli kjent med de beste produktene og produsentene i hver landsdel gjennom fem regionale programmer.

Målsettingen er å øke etterspørselen etter norsk mat og drikke, skape stolthet over våre råvarer og heve omdømme for vår egen matproduksjon, heter det på hjemmesidene til Det Norske Måltid.

Hvem kan delta?

Produsenter av norske matprodukter kan delta med maksimum to produkter per kategori. (Les mer om kategorier under "Årets kategorier"). Vinnerprodukter fra 2011 kan ikke delta.

Krav til råvarer og produkter

Produktet skal være tilgjengelig og til salgs for den vanlige forbruker enten i butikk, gårdsmatutsalg, nettbutikk eller lignende. Produktet må komme fra eller være bearbeidet i den regionen den er nominert i. Sesongprodukter kan delta forutsatt at produktet kan fremskaffes til regional og nasjonal juryering som gjennomføres høsten 2012. Produkter som kun er tilgjengelig for storhusholdning kan ikke delta.